Znakovlje HGZD-a

Simboli HGZD-a su njegov grb, znak i zastava, te pečat Društva, sukladno Čl. 5 Statuta HGZD-a. I dok je pečat koji se koristi u pravnom prometu detaljno definiran istim člankom, ostale simbole usvaja Skupština. Simboli HGZD-a izrađeni su nakon osnivanja Društva 2006. godine i prvi put su prikazani međunarodnoj stručnoj javnosti na 22. međunarodnom veksilološkom kongresu u Berlinu, 6. do 10. kolovoza 2007., a potvrdila ih je Skupština HGZD-a 2. listopada 2007.


Grb HGZD-a

Grb HGZD-a

Grb HGZD-a je u crvenom polju trokutastog štita između tri srebrna štitića ukršteni plava zastava zlatnih resa na zlatnom koplju i heraldska palica, crveno-srebrno šahirana zlatnih krajeva. Štit je obrubljen zlatnim i okružen plavom vrpcom zlatnih rubova koji tvore četiri veksilološka čvora, čineći zarotirani kvadrat zaobljenih rubova. Na vrpci zlatnim slovima ispisano je u gronjem dijelu HGZD, a u donjem godina 2006. S desne strane štita kroz vrpcu postavljeno je zlatno zastavno koplje na kojem se nalazi zastava HGZD-a.


Znak HGZD-a

Znak HGZD-a

Znak HGZD-a jednak je grbu HGZD-a bez zastave i zastavnog koplja.

 

 

 

 

 


Zastava HGZD-a

Zastava HGZD-a

Zastava HGZD-a crveno-bijelo-plava je vodoravna trobojnica raskoljena na slobodnom kraju. U sredini zastave na bijelom kvadratnom polju koje zadire do polovice crvenog i polovice plavog polja, dijagonale kojeg su paralelne rubovima zastave, a sijeku se u središnjoj točki vodoravne dužine koja spaja kopljeni rub s vrhom raskola, nalazi se znak HGZD-a.


Simbolika znakovlja HGZD-a

Znakovlje HGZD-a svojim elementima simbolizira heraldiku i veksilologiju, svaku na tri razine, od periferije simbola prema središtu:

  1. štit grba direktan je simbol heraldike,
  2. tri srebrna štitića kao elementi grba su simbol međunarodne heraldičke znanosti, a
  3. heraldska palica simbol je heraldičkog autoriteta;
  1. zastava na koplju direktan je simbol veksilologije,
  2. veksilološki čvorovi simbol su međunarodne veskilološke znanosti, a
  3. zastavica u štitu simbol je značenja zastava.

Boje, uzorci i oblici povezuju simbole s hrvatskim heraldičkim i veksilološkim nasljeđem:

  1. Izbor osnovnih boja grba i zastave, crvena, srebrna i plava, povezuje ih s hrvatskim nacionalnim bojama,
  2. heraldska je palica prikazana crveno-srebrno šahirana kao simbol hrvatskog heraldičkog naslijeđa, a
  3. raskoljena je zastava u obliku prve hrvatske trobojnice bana Jelačića iz 1848. godine, koja je također bila raskoljena.
Updated: 30.10.2007. — 12:22