Zastava HGZD-a premijerno predstavljena na 22 ICV FlagBerlin 2007.

Zastava HGZD-a premijerno predstavljena na 22 ICV FlagBerlin 2007. Graham Bartram drži zastavu FIAV-a i Željko Heimer zastavu HGZD-a tijekom svečane ceremonije otvaranja Kongresa.

Zastava HGZD-a premijerno predstavljena na 22 ICV FlagBerlin 2007. Graham Bartram drži zastavu FIAV-a i Željko Heimer zastavu HGZD-a tijekom svečane ceremonije otvaranja Kongresa.

Tijekom 22. međunarodnog veksilološkog kongresa (ICV) FlagBerlin 2007 održanog od 6. do 10. kolovoza 2007. godine, HGZD je primljen u članstvo Međunarodne federacije veksiloloških udruga (FIAV, www.fiav.org), krovne stručne veksilološke organizacije koja okuplja preko 50 nacionalnih udruga iz cijelog svijeta. To je bila izvanredna prilika da se novoizrađena zastava HGZD-a premijerno prikaže međunarodnoj javnosti.

Zastava našeg Društva izazvala je pozitivne komentare, a većina delegata požurila se fotografirati s njom za svoje glasnike. Na slici lijevo zastavu drži predsjednik HGZD-a, g. Željko Heimer u društvu s kongresnim tajnikom FIAV-a, g. Grahamom Bartramom, kraljevskim savjetnikom za zastave Velike Britanije, koji drži zastavu FIAV-a, tijekom ceremonije otvaranja Kongresa u Njemačkom povijesnom muzeju (DHM) u Berlinu.


Grb HGZD-a

Grb HGZD-a

Grb HGZD-a je u crvenom polju trokutastog štita između tri srebrna štitića ukršteni plava zastava zlatnih resa na zlatnom koplju i heraldska palica, crveno-srebrno šahirana zlatnih krajeva. Štit je obrubljen zlatnim i okružen plavom vrpcom zlatnih rubova koji tvore četiri veksilološka čvora, čineći zarotirani kvadrat zaobljenih rubova. Na vrpci zlatnim slovima ispisano je u gronjem dijelu HGZD, a u donjem godina 2006. S desne strane štita kroz vrpcu postavljeno je zlatno zastavno koplje na kojem se nalazi zastava HGZD-a.

Znak HGZD-a

Znak HGZD-a

Znak HGZD-a jednak je grbu HGZD-a bez zastave i zastavnog koplja.

Zastava HGZD-a

Zastava HGZD-a crveno-bijelo-plava je vodoravna trobojnica raskoljena na slobodnom kraju. U sredini zastave na bijelom kvadratnom polju koje zadire do polovice crvenog i polovice plavog polja, dijagonale kojeg su paralelne rubovima zastave, a sijeku se u središnjoj točki vodoravne dužine koja spaja kopljeni rub s vrhom raskola, nalazi se znak HGZD-a.

Grb HGZD-a svojim elementima simbolizira heraldiku i veksilologiju svaku na tri razine: štit grba direktan je simbol heraldike, tri srebrna štitića kao elementi grba su simbol međunarodne heraldičke znanosti, a heraldska palica simbol je heraldičkog autoriteta; zastava na koplju direktan je simbol veksilologije, veksilološki čvorovi simbol su međunarodne veskilološke znanosti, a zastavica u štitu simbol je značenja zastava. Izbor osnovnih boja grba, crvene, srebrne i plave povezuje ga s nacionalnim bojama, heraldska palica prikazana je crveno-srebrno šahirana kao simbol hrvatskog heraldičkog naslijeđa, a zastava je u obliku prve hrvatske trobojnice bana Jelačića iz 1848. godine, koja je također bila raskoljena.