Željko Heimer

Željko Heimer

Željko Heimer, LF

Pukovnik dr. sc. Željko Heimer, dipl. inž., LF, FF, predsjednik Fédération Internationale des Associations Vexillologiques (FIAV), rođen 23. travnja 1971. godine u Zagrebu, Hrvatska. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva,smjer industrijska elektronika 1997. godine; od 1999. godine časnik je u Oružanim snagama Republike Hrvatske, trenutno s činom pukovnika roda veze. Magistar znanosti iz polja elektronike i biomehanike od 2005. godine. Doktorirao na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diseratcijom “Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama iz Domovinskog rata i nakon njega”.

Predsjednik FIAV-a

Predsjednik FIAV-a

Od 1995. godine aktivan je član međunarodne udruge Flags of the World (FOTW, http://www.crwflags.com/fotw/flags/); od 1996. urednik web stranica udruge FOTW, 1996. – 1997. vicedirektor udruge. Sudjeluje na međunarodnim veksilološkim kongresima u Yorku, 2001., Stockholmu, 2003., Buenos Airesu, 2005., Berlinu, 2007., Yokohami, 2009., Washingtonu, 2011., Rotterdamu, 2013., Sydneyju, 2015., Londonu, 2017. i San Antoniju, 2019. te heraldičkim u Stuttgartu 2010. i Maastrichtu, 2012.

Godine 2005. priredio izložbu norveških zastava u Zagrebu, koja potom gostuje i u nizu drugih gradova u Hrvatskoj i Norveškoj.
Sa suradnicima 2006. godine osniva HGZD kad je i izabran za predsjednika Društva te uređuje polugodišnjak »Grb i zastava«, glasnik HGZD.

Održava web stanice the Flags and Arms of the Modern Era (FAME, http://zeljko-heimer-fame.from.hr, od 1996.) gdje objavljuje rezultate svojih veksiloloških istraživanja povijesnih i današnjih zastava prvenstveno na području Hrvatske, Slovenije i BiH.

Objavio monografije o grbovima i zastavama Republike Hrvatske (2008.) i Zagreba (2009.), studiju o heraldičkim i veksilološkim opisima (2016.), monografiju na engleskom jeziku o veksilologiji i hrvatskim vojnim zastavama (2016.), monografiju na engleskom jeziku o veksilologiji kao društvenoj znanosti (2017.), dvojezičnu hrvatsko-englesku monografiju o izraelskim zastavama (2019.) te niz znanstvenih, stručnih i popularnih članaka u zemlji i inozemstvu.

Zmaj od Mesničkih vrata

Zmaj od Mesničkih vrata

Pridruženi član Académie internationale d’héraldique (AIH, od 2011.) i počasni član Makedonskog grboslovnog društva (MGD, od 2011.), Bugarskog heraldičkog i veksilološkog društva (BHVS, od 2009.) te Talijanskog središta za veksilološka istraživanja(CISV, od 2021.) i dopisni član (Fellow) Centra za istraživanje zastava (Flag Research Centre, FRC od 2016.) Član je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ, od 2012.) Imenovan je pročelnikom Zmajskog heraldičkog ureda (heroldom) Družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja« (DBHZ) 2018. i izabran za Meštra obredničara te Družbe 2021.

Za predsjednika FIAV-a, Međunarodne federacije veksiloloških udruženja izabran je 2019. godine.

Za rad na promociji i očuvanju ovog dijela nacionalne baštine 2010. godine predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je Redom hrvatskog pletera, a 2017. predsjednica Republike Hrvatske Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu u području heraldike i veksilologije te njihovu dugogodišnju promociju u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Za njegov rad u veksilologiji FIAV mu je dodijelio 2015. počasni naslov Fellow of the Federation (FF), a za izvanredan originalan doprinos veksilološkoj znanosti 2017. i svoje najviše priznanje Laureate of the Federation (LF).


Izbor iz bibliografije:

 • Željko Heimer: Bljesci: Hrvat – novi državni herold Švedske | Flashes: Croat – a New State Herald of Sweden, Grb i zastava, 32, studeni/November 2022, p. 33.
 • Željko Heimer: Izvještaj s ICV29 Ljubljana 2022 | ICV29 Ljubljana 2022 Report, Grb i zastava, 32, studeni/November 2022, pp. 14-19.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 32, studeni/November 2022, p. 2.
 • Željko Heimer: „Milan Sunko – a forgotten world renowned Croatian heraldic artist“, Review of Croatian History, XVIII (2022) 1:175-209. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rch/article/view/24286
 • Željko Heimer: Historical Origins of Contemporary Croatian Municipal Flags. In: ICV27 London 2017 – 27th International Congress of Vexillolgy, London, England, August 2017, The Flag Institute, London, 2022. E1:1-53. https://www.flaginstitute.org/wp/wp-content/uploads/2022/11/ICV27-E1-Heimer.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Rijeke – Monografija dva stoljeća borbe grada za pravo na svoju zastavu, Udruga Slobodna Država Rijeka, Rijeka, 2022.
 • Željko Heimer: Dall’ufficio del Presidente della FIAV [Prefazione], Vexilla Italica, Numero speciale per i 50 anni del CISV e i 100 anni dalla nascita di Aldo Ziggioto: su emblemi e vessilli Vol III., nr. 95 Luglio-Dicember 2020 [sc. 2022], pp. 10-11.
 • Željko Heimer: Zastave Litve. Glas narodne diplomacije, 46 (2022), 24-25.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 31, svibanj/May 2022: 2.
 • Željko Heimer: Bljesci | Flashes, Grb i zastava, 31, svibanj/May 2022: 16-17, 25, 33.
 • Željko Heimer: Nova zastava Daytona | New Flag of Dayton, Grb i zastava, 31, svibanj/May 2022: 31-32.
 • Željko Heimer: Zastave Finske. Glas narodne diplomacije, 45 (2022), 30-32.
 • Željko Heimer: Ten Years of the Dictionary of Vexillology. In: Ralph Kelly, Ralph Bartlett: Proceedings of the 26th International Congress of Vexillology, Sydney, Australia, 31 August – 4 September 2015., Sydney : FlagsAustralia, 2022. http://www.flagsaustralia.com.au/12%20Heimer.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Japana. Glas narodne diplomacije, 44 (2022), 24-25.
 • Željko Heimer: Zastave Egipta. Glas narodne diplomacije, 43 (2021), 23-26.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 30, studeni/November 2021: 2.
 • Željko Heimer: Veksilološka praksa: Stožaste zastave | Vexillological Practice: Conical Flags, Grb i zastava, 30, studeni/November 2021: 32-33.
 • Željko Heimer: Bljesci | Flashes, Grb i zastava, 30, studeni/November 2021: 33.
 • Željko Heimer: Zastave Rijeke – dva stoljeća kontroverzi. (sažetak) U: Agičić, Damir i Galović, Tomislav (ur.): VI. kongres hrvatskih povjesničara „Kultura“ – Zbornik sažetaka i raspored rada, Rijeka, 29. rujna – 2. listopada 2021., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu i Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, 2021. : 99 – 100. http://www.isp.hr/wp-content/uploads/Sesti_kongres_hrvatskih_povjesnicara_KB_za_web.pdf
 • Željko Heimer: Međunarodne aktivnosti Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva 2006. – 2021. (sažetak) U: Agičić, Damir i Galović, Tomislav (ur.): VI. kongres hrvatskih povjesničara „Kultura“ – Zbornik sažetaka i raspored rada, Rijeka, 29. rujna – 2. listopada 2021., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu i Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, 2021. : 100 – 101. http://www.isp.hr/wp-content/uploads/Sesti_kongres_hrvatskih_povjesnicara_KB_za_web.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Kosova. Glas narodne diplomacije, 41 (2021), 32-34.
 • Željko Heimer: Epidemijska sociologija – uporaba zastava u kontroli i prevenciji širenja zaraznih bolesti. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 59 (2021) 219: 303-321. https://hrcak.srce.hr/255064 https://doi.org/10.5673/sip.59.0.12
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 29, svibanj/May 2021: 2.
 • Željko Heimer: Bljesci | Flashes, Grb i zastava, 29, svibanj/May 2021: 15, 19, 29.
 • Željko Heimer: Nove knjige – Božić i Ćosić o genezi, simbolici i povijesti hrvatskih grbova | New Books – Božić and Ćosić on Genesis, Symbolism, and History of Croatian Coats of Arms, Grb i zastava, 29, svibanj/May 2021: 27-28.
 • Željko Heimer: Simbol identiteta – Hrvatska zastava kroz povijest, in: Žarko Ivković, ed.: Večernji list specijal – Hrvatska 30 godina neovisnosti, Večernji list, Zagreb, ožujak 2021: 8-12.
 • Željko Heimer: Zastave Australije. Glas narodne diplomacije, 40 (2021), 16-18.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 28, studeni/November 2020: 2.
 • Željko Heimer: Bljesci | Flashes, Grb i zastava, 28, studeni/November 2020: 5, 25-26, 28, 32.
 • Željko Heimer: Zastava hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije | Flagof the Croatian Presidency of the Council of European Union, Grb i zastava, 28, studeni/November 2020: 33.
 • Željko Heimer (translation): Croatian Coats of Arms: Genesis, Symbolism, History: Summary. In: Božić, Mate and Ćosić, Stjepan: Hrvatski grbovi: geneza – simbolika – povijest. Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, 2021, pp. 205–209.
 • Željko Heimer (Überzetzung): Kroatische Wappen: Ursprung, Symbolik, Geschichte: Zusammenfassung. In: Božić, Mate and Ćosić, Stjepan: Hrvatski grbovi: geneza – simbolika – povijest. Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, 2021, pp. 211–216.
 • Željko Heimer: Splitske zastave (1) – Zastave grada Splita. Kulturna baština, 46 (2020) : 25 – 68. https://hrcak.srce.hr/261119
 • Željko Heimer: Proslov Prezidenta FIAV. [in English and Czech], Sborník přednášek ze 7. českého národního vexilologického kongresu / Proceedings ofthe 7th Czech National Congress of Vexillology, Frýdek-Místek 2020. ed. Petr Exner, Česka vexilologická společnost, z. s. Praha, 2020, 9-14. (video stream at https://www.youtube.com/watch?v=QuB2yskuBtQ duration 9:35)
 • Željko Heimer: Zastave Saudijske Arabije. Glas narodne diplomacije, 39 (2020), 18-21.
 • Željko Heimer: NAVA 54 Pivots into Cyberspace: FIAV President’s Remarks, Vexillum 11 (2011), 6.
 • Alex Cachinero-Gorman: The FM Interview – New FIAV President Željko Heimer. Flagmaster: Vexillological Magazine of the Flag Instgitute, 160 (2020), 12-14.
 • Željko Heimer: Čileanske zastave. Glas narodne diplomacije, 38 (2020), 20-24.
 • Željko Heimer: Zastave NR Kine. In: Karafilipović, Andrija (ed.): 克罗地亚 – 中国 Hrvatska Kina, knjiga dva: Prijateljstvo dostojno poštovanja. Uz 30. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine. Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva, Zagreb, 2021, pp. 147–151.
 • Жељко Хајмер | Željko Heimer: Улогата на хералдичката комисија во современиот хералдички дизјан во Хрватска | Role of the Heraldic Commission to the Contemporary Croatian Heraldic design. Македонски хералд | Macedonian Herald, 15 (2020), 25-41. https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/issue/view/9
 • Željko Heimer: Uvod u istraživanje zmajske heraldike. Časopis za suvremenu povijest, 52 (2020) 2: 485-516. https://doi.org/10.22586/csp.v52i2.10395
 • Željko Heimer: Ruske zastave – Od ratne pomorske do nacionalne zastave. In: Karafilipović, Andrija (ed.): Hrvatska-Rusija, knjiga dva: Prijateljstvo za bolje sutra: Od Markarijana do Azimova. Hrvatsko-rusko društvo prijateljstva, Zagreb, 2020, pp. 58–68.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 27, svibanj/May 2020: 2.
 • Željko Heimer: Armenske zastave. Glas narodne diplomacije, 37 (2020), 23-26. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/214-gnd-37
 • Željko Heimer: Mađarske zastave. Glas narodne diplomacije, 36 (2020), 16-18. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/211-gnd-36
 • Željko Heimer: Zastave Izraela | The Flags of Israel. Židovska općina Zagreb / The Jewish Community of Zagreb, Zagreb, 2019.
 • Željko Heimer: Zastave Islamske Republike Iran. Glas narodne diplomacije, 35 2019, 34-37. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/209-gnd-35
 • Жељко Хајмер | Željko Heimer: Воведни белешки за хрватската општинска хералдика и вексилологија | Some introductory notes on Croatian municipal heraldry and vexillology. Македонски хералд | Macedonian Herald, 13 (2019), 16-29.  https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/issue/view/3
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 26, studeni/November 2019, p. 2.
 • Željko Heimer: Zastave Kraljevine Švedske. Glas narodne diplomacije, 34 2019, 21-24. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/203-gnd-34
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 25, svibanj/May 2019, p. 2.
 • Željko Heimer: Nove knjige | New Books : Dmičić: Državna obilježja i simboli BiH | State Insignia and Symbols in B&H; Šarić Kostić: Splitski grbovi | Coats of Arms of the City of Split; Tematski broj Hrvatske revije o heraldici | A Thematic Number of Hrvatska revija on Heraldry. Grb i zastava, 25, svibanj/May 2019, p. 23-24.
 • Željko Heimer: Zastave Kraljevine Belgije. Glas narodne diplomacije, 33 2019, 20-23. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/198-gnd-33
 • Željko Heimer: Suvremena hrvatska municipalna heraldika. 33-35. U: Tomislav Galović (ur.) Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Hrvatska revija, Matica hrvatska, Zagreb, 1 2019, 3-38. http://www.matica.hr/hr/575/suvremena-hrvatska-municipalna-heraldika-29001/
 • Željko Heimer: Zastave Bosne i Hercegovine. Glas narodne diplomacije, 32 2019, 30-35. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/195-gnd-32
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Slovenije. Glas narodne diplomacije, 31 2018, 19-21. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/99-gnd-31
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 24, studeni/November 2018, p. 2.
 • Željko Heimer: Nove knjige | New Books : Japanska heraldika za zapadnjake | Japanese Heraldry for Westerners. Grb i zastava, 24, studeni/November 2018, p. 22.
 • Željko Heimer: Svečana akademija povodom 170. obljetnice hrvatske državne zastave | Ceremonial Gala Marking the 170 Years of the Croatian State Flag. Grb i zastava, 24, studeni/November 2018, p. 2.
 • Željko Heimer: Zastave Kraljevine Norveške. Glas narodne diplomacije, 30 2018, 37-39. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/100-gnd-30
 • Željko Heimer: Danske zastave. Glas narodne diplomacije, 29 2018, 25-28. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/101-gnd-29
 • Željko Heimer: Zastave gradova prijatelja istaknute u Zagrebu | Flags of Twin Cities Hoisted in Zagreb. Grb i zastava, 23, svibanj/May 2018, 20-21.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 23, svibanj/May 2018, 2.
 • Željko Heimer: Bugarske zastave. Glas narodne diplomacije, 28 2018, 19-22. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/102-gnd-28
 • ჟელიკო ჰეიმერი [Zheliko Heimeri] (Željko Heimer): ხორვატიის თანამედროვე მუნიციპალური დროშების ისტრიული წარმოშობა [Khorvatiis Tanamedrove Municipaluri Droshebis Istoriuli Tsarmoshoba] (Historical Origins of the Contemporary Croatian Municipal Flags [text in Georgian], ჰეროლდი [Heroldi] (Herold), 6 (2017), pp. 22-60, Summary in English, p 143. http://heraldika.ge/uploads/heroldi_6_print.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Indije. Glas narodne diplomacije, 27 2017, 32-36. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/103-gnd-27
 • Željko Heimer: Errata za 1. dio (Zastave jadranskog priobalja na portolanskim kartama 1 – Zastave Senja) | Errata for Part 1 (Flags of Adriatic Coast on Portolan Charts 1 – Flags of Senj). Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 27.
 • Željko Heimer: Mauritanija mijenja zastavu | Mauritania Flag Change. Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 17.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 2.
 • Željko Heimer: Vexillology as a Social Science. Flag heritage Foundation, Danver, MA, 2017. http://www.flagheritagefoundation.org/fhf-publications/vexillology-social-science/
 • Željko Heimer: „Slavne pruge“ – zastave Malezije. Glas narodne diplomacije, 26 2017, 32-34. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/104-gnd-26
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 21, svibanj/May 2017, 2.
 • Željko Heimer: Domovinski rat kao izvor hrvatske nacionalne baštine (Predgovor). In: Sabolović, Marin (ed.): Semiologija obrambenoga Domovinskog rata: zbornik radova znanstveno-stručnog skupa. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017, 11-12.
 • Željko Heimer: Vojne zastave postrojbi iz Domovinskog rata. In: Sabolović, Marin (ed.): Semiologija obrambenoga Domovinskogh rata: zbornik radova znanstveno-stručnog skupa. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017, 49-59.
 • Željko Heimer: Zastave Crne Gore. Glas narodne diplomacije, 25 2017, 30-32. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/105-gnd-25
 • Željko Heimer: Zastave Katara. Glas narodne diplomacije, 24 2017, 36-37. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/106-gnd-24
 • Željko Heimer: Exploring Vexillology through Military Unit Flags: with an analysis of Croatian Armed Forces Flags during and after the 1991–1995 Homeland War. An adaptation of a doctoral thesis in sociology successfully defended in 2013 at the Faculty of Humanities and Social Studies of the University of Zagreb, Croatia. Edited by Edward B. Kaye. HGZD, Zagreb, 2016. Print od demand. http://www.lulu.com/shop/%C5%BEeljko-heimer/exploring-vexillology-through-military-unit-flags/paperback/product-22870919.html
Updated: 22.12.2022. — 14:37