Dubravka Peić Čaldarović

Dubravka Peić Čaldarović

Dubravka Peić Čaldarović

Dr. sc. Dubravka Peić Čaldarović, rođena  je 1955. g. u Dubravi kraj Vrbovca. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je povijest  i sociologiju (1980) te magistrirala na Odsjeku za povijesne znanosti istoga fakulteta (1996). Nakon nekoliko  privremenih zaposlenja, krajem 1986. g. postaje kustosica Zbirke dokumenata i pečata u Muzeju revolucije naroda Hrvatske u Zagrebu, a potom (1991) voditeljica Zbirke heraldike i sfragistike u Hrvatskom povijesnom muzeju. U ožujku 2006. g.  ponovno je raspoređena na Dokumentarnu zbirku XX. stoljeća u istom muzeju. Do sada je pripremila ukupno 7 samostalnih izložbi i ostvarila suradnju u brojnim katalozima Hrvatskog povijesnog muzeja i drugih muzeja u Hrvatskoj. Zbog popularizacije heraldičke zbirke i muzejskih izložbi sudjelovala je u mnogim emisijama hrvatskog radija i televizije. Bila je predstavnica Hrvatskog povijesnog muzeja u zajedničkim edukativnim projektima zagrebačkih muzeja organiziranim povodom Međunarodnog dana muzeja 1997-1998. g. te inicijatorica heraldičkih i genealoškoh muzejskih radionica. Aktivno je sudjelovala na ukupno 17 znanstveno-stručnih skupova s područja heraldike, povijesti i muzeologije (od kojih je 10 međunarodnih). Članica je nekoliko profesionalnih udruženja (International Council of Museums – ICOM; Društva za povjesnicu hrvatsku, Sekcije za kulturni turizam Hrvatskog muzejskog društva) te jedan od osnivača Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva.


Izbor iz bibliografije heraldičkih radova:

Stručni članci, (katalozi, deplijani):

 • 1996. “Zbirka heraldike i sfragistike”. U katalogu: Museum 1846-1996. Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, str. 77-86.
 • 1996. Grbovi, grbovnice, rodoslovlja. Koprivnica: “Podravka” d.d. Koprivnica, Hrvatski
  povijesni muzej (deplijan izložbe)
 • 1997. “Muzealni aspekti heraldičke građe – na primjeru Heraldičke zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja”. Informatica Museologica, br. 27(1-2) 1996., Zagreb: MDC; str. 66-70.
 • 1997. “Plemenitaši Poznanovca u heraldičkoj zbirci Hrvatskog povijesnog muzeja”.U
  monografiji: Bedekovčina stara i plemenita. Bedekovčina: Oćina Bedekovčina, str.
  183-194.
 • 1997. Grbovi, grbovnice, rodoslovlja iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja. Zagreb:
  Muzej Moslavine Kutina, Hrvatski povijesni muzej (deplijan izložbe)
 • 1998. “Nastanak, struktura i perspektive razvoja heraldičke zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja”. U zborniku: “Naš Museum”, Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, str. 171-182.
 • 1998. “Oblici hrvatskoga državnog grba u vrijeme nacionalnog pokreta 1848/49. godine”. U katalogu: Godina 1848. u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, str. 62-67.
 • 1999. “Heraldička ostavština grofova Celjskih na području sjeverne Hrvatske”. U zborniku: Celjski grofje, stara tema — nova spoznanja, Celje: Pokrajinski muzej Celje; str. 201—212.
 • 1999. “Opis velikog državnog grba Austrijske Monarhije iz 1806. godine ilustriranog na zastavi kapetana Lazarića”. U katalogu: Zastava Kapetana Lazarića. Pazin: Muzej grada Pazina
 • 2000. “The Influence of Historical Context on the Development of Croatian State Heraldry 14th-_18th Century”. U zborniku: Généalogie & Héraldique, Besançon: Fédération
  Française de Généalogie; Pp 221-238
 • 2003. “Heraldika – zaboravljena grana povijesti”. Povijesni prilozi, br. 23/2002, Zagreb: Hrvatski institut za povijest; str. 205-209.
 • 2005. “Moslavački kraj u heraldičkom fundusu Hrvatskog povijesnog muzeja”. Zbornik
  Moslavine, VII-VIII/2004-05. Kutina: Muzej Moslavine u Kutini, str. 73-84.
 • 2005. “Mali krapinski grbovnik”. Monografija grada Krapine. Krapina: Skupština grada
  Krapine, str. 130-139.
 • 2005. “Heraldika – povijesna ili aktualna društvena činjenica?” Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora., br. 3.; Zagreb: HPZ, str. 4-6.
 • 2005. „Heraldički Zagreb kao potencijalna kulturno-turistička ponuda“. U zborniku:
  Autentičnost i memorijalna mjesta…. Kumrovec: Muzeji Hrvatskog Zagorja, Muzej „Staro selo“ Kumrovec; str. 146-159.
 • 2006. “Grbovi hrvatskog plemstva – činjenice kulturnog naslijeđa i identiteta”. Povijesni prilozi, br. 31. Zagreb, str. 87-100.
 • 2006. “Heraldička građa kao izvor za povijest žena”. Historijski zbornik, br. ??, Zagreb, str. 1-14.

Samostalne izložbe na temu heraldike:

 • Grbovi, grbovnice, rodoslovlja, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 25.I-1.V. 1996. (suradnica L. Prister, likovni postav B. Brajković)
 • Grbovi, grbovnice, rodoslovlja , “Podravka” Koprivnica, 10.V-10.VI. 1996.
  Čime cvjetaju grbovi? (didaktička izložba u okviru edukativnog muzejskog projekta “Cvijet”), Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 15. IV-15.V. 1997.
 • Grbovi, grbovnice, rodoslovlja iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzej Moslavine,
  Kutina, 13. V – 13. VI. 1997.

Suradnja na izložbama (prilozima iz heraldike):

 • Od svagdana do blagdana – Barok u Hrvatskoj. (1993). Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt. (Kataloške jedinice br: 54, 55, 56, 58, 161, 162, 163, 459, 460, 461.)
 • Ratkaji Velikotaborski u hrvatskoj povijesti i kulturi 1502-1793. (1993). Desinić–Zagreb: Društvo “Veliki Tabor”, HPM (Kataloške jedinice br. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 46, 123, 126-141)
 • Museum 1846-1996. (1996) Zagreb: Hrvatski povijesni muzej (Kataloške jedinice br: 142-163)
 • Slava saboru. (1997) Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 12, 59, 62, 68, 76, 86, 133, 134, 214)
 • Godina 1848. u Hrvatskoj. (1998). Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 30, 31, 130, 131, 186, 293)
 • Slike mira: Oživljena Hrvatska u doba Karlovačkog mira 1699. (1999). Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 169-171; 198-199; 264-267; 273-274; 297; 302; 308-312.)
 • Stoljeće promjena. (2000). Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 3, 7, 11, 12, 171, 270, 272, 284, 299, 304, 422-424, 495, 510, 596, 655)
 • Kolomanov put. (2003) Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 90-95, 115-119)
 • Stalni postav Muzeja Hrvatskog Zagorja. (2003) Gornja Stubica: Muzej Hrvatskog Zagorja (Istraživanje i determinacija autentičnih baroknih primjeraka grbova obitelji predstavljenih na izložbi)
 • Život u palači. (2004). Zagreb: HPM (Izrada genealoških tabli za obitelji predstavljene na izložbi)

Sudjelovanje na kongresima:

 • 24th International Congress of Genealogy and Heraldry. Besançon, (Fédération Française de Généalogie), 2-7. V. 2000. Saopćenje na temu: “The Influence of Historical Context
  on the Development of Croatian State Heraldry 14th-18th Century”
 • 25th International Congress of Heraldry and Genealogy. Dublin, (The National Library of Ireland Genealogical Office), IX/2002. Saopćenje na temu: “Tradition and Modernity in Croatian 19th Century Heraldry”
 • Autentičnost i memorijalna mjesta: problemi, potencijali i izazovi. Stubičke Toplice, (Muzeji Hrvatskog Zagorja), VI/2003. Saopćenje na temu: “Heraldički Zagreb kao potencijalna
  kulturno-turistička ponuda”.
 • 26th International Congress of Heraldry and Genealogy. Brugge, IX/2004. Saopćenje na temu: “Preserving Heraldry: Experiences of the Croatian History Museum”
 • Drugi kongres hrvatskih povjesničara. Pula, (Nacionalni komitet za povijest – Sekcije za povijest žena), IX-X/2004. Saopćenje na temu: “Heraldika kao izvor za povijest žena”
 • Uloga hrvatskog plemstva u obrani nacionalne ideje i državnosti 1102-1918. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski plemićki zbor, 4. III. 2006. Izlaganje na temu: „Grbovi hrvatskog plemstva – činjenice kulturnog nasljeđa i čimbenici identiteta“
 • 27th International Congress of Heraldry and Genealogy. St. Andrews, 22-27. VIII/2006. Saopćenje na temu: “Modifications of Croatian State Heraldry During the 20th Century: Between Myth and Propaganda”

Updated: 04.11.2021. — 22:58