Ukinute zastave Federacije BiH i Republike Srpske

Grbovi Federacije BiH i Republike Srpske

Grbovi Federacije BiH i Republike Srpske

Ustavni sud Bosne i Hercegovine na svojoj XXXVII. plenarnoj sjednici 27. siječnja 2007. godine donio odluku kojom se ukidaju članci 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i HercegovineSlužbene novine Federacije BiH» br. 21/96 i 26/96) i članci 2. i 3. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske» broj 19/92) čime se ukidaju grb i zastava Federacije, te grb i himna Srpske. Sud je utvrdio da Parlament Federacije BiH te Narodna skupština RS nisu proveli naloge iz Djelimične odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U 4/04 od 31. ožujka 2006. godine, kojom je utvrđeno da navedeni članci nisu usklađeni s Ustavom BiH te je naloženo Parlamentu i Narodnoj skupštini da ih izmjene u roku od šest mjeseci. Budući da to nije učinjeno, Sud te članke sada ukida.

Prema Saopćenju Ustavnog suda BiH, konačni tekst odluke će biti verificiran na jednoj od narednih sjednica Ustavnog suda, te će potom biti objavljena u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine». Spomenuti članci prestaju važiti danom objave odluke u glasniku.

Kako javljaju mediji, u Federaciji ukidanje simbola nije izazvalo gotovo nikakve reakcije. Neki dužnosnici već su ih počeli uklanjati, dok drugi čekaju na objavu odluke Suda. S druge strane u Republici Srpskoj odluka ih je izazvala. Predsjednik Narodne skupštine RS, Igor Radojičić, kaže da je odluka o simbolima previše emotivno pitanje da bi se donosila na taj način, te dvoji o pravnoj utemeljenosti odluka Ustavnog suda: “Nema zakona o Ustavnom sudu BIH, pa on radi po pravilima koje sam sebi propiše, što je pravna besmislica.

Dok se jedni pozivaju na to da je odluka Ustavnog suda neopoziva, drugi podsjećaju da u BiH nikad nije sve kako se čini i da se treba pričekati na objavu odluke te njezino provođenje kako bi se zaključilo da li su ovi simboli zaista postali dio povijesti.