Tijana Trako Poljak: »Hrvatski državni blagdani«, predavanjre iz ciklusa »Hrvatski simbolički identitet«

18. travnja 2019. 20h ♦ »Hrvatski simbolički identitet« - doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak: Hrvatski državni blagdani, CeKaTe, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb

18. travnja 2019. 20h ♦ »Hrvatski simbolički identitet« – doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak: Hrvatski državni blagdani, CeKaTe, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak održala je 18. travnja 2019. predavanje »Hrvatski državni blagdani«, prvo iz ciklusa »Hrvatski simbolički identitet« u Centru za kulturu Trešnjevka, Zagreb.