Sudjelovanje na konferenciji »Sociologija na moru«, Zadar, 27.-29.9.2013.

Željko Heimer na konferenciji "Sociology at Sea", Zadar, 2013.

Željko Heimer na konferenciji “Sociology at Sea”, Zadar, 2013.

U Zadru je od 27. do 29. rujna 2013. održana međunarodna znanstvena konferencija »Sociologija na moru. Kultura, ekonomija i
društvo u pomorskoj perspektivi« u organizaciji Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Na konferenciji je sudjelovao predsjednik HGZD, Željko Heimer, s predavanjem Maritime Flags – Convention, Identity, Vanity.

Knjiga sažetaka s konferencije: Zadar 2013 Sociology at Sea – Book of Abstracts (pdf, EN)