Projekt digitalizacije kamene heraldičke baštine

HeralD je projekt digitalizacije hrvatske kamene heraldičke baštine koju je 2019. započelo Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD), a zamišljen je kao višegodišnji projekt kojim bi se popisala, fotografski i geolokacijski dokumentirala te opisala i obradila bogata hrvatska kamena heraldička baština.

Projekt je zamišljen da se provodi u fazama, pri čemu bi se u prvoj fazi tijekom 2019. izradila prezentacijska platforma i obradila heraldička baština grada Šibenika. U narednim fazama obuhvatila bi se na istoj platformi baština drugih gradova, dinamikom sukladno raspoloživim resursima i financijama te potporom koju projekt dobije od lokalne zajednice.

Prva faza projekta provodi se uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a obuhvatit će stotinjak kamenih grbova na javnim površinama stare gradske jezgre Šibenika.

Projektni tim HGZD-a vodi Marko Radeljić, diplomirani povjesničar, koji je 2018. izradio diplomski rad upravo na šibenskoj heraldičkoj kamenoj baštini, a svoj projekt predstavio je na 33. međunarodnom genealoškom i heraldičkom kongresu u Arrasu u Francuskoj, za što je na međunarodnom natječaju dobio i studentsku potporu Međunarodne heraldičke akademije AIH.

Tijekom projekta ostvaren je kontakt i suradnja s relevantnim istraživačima kamene heraldike u nizu hrvatskih gradova, čime će se osigurati najkvalitetnija obrada sačuvane baštine. Za fotodokumentiranje rabi se suvremen tehnologija geokodiranja lokacija in situ, te po potrebi uporabom malih bespilotnih letjelica kojima se osigurava pristup kamenoj plastici iz kutova koji inače nisu dostupni i onkraj zapreka koje inače onemogućuju dobar pogled na njih.

Geokodirane lokacije omogućavaju izradu specijaliziranih zemljovida heraldičke baštine, koji imaju istraživački, ali i turistički potencijal za kulturno osviještene goste. Takvi podaci omogućili bi u konačnici da promatrač koji se nađe ispred kojeg kamenog grba, može lako locirati informacije o njemu i njegovom vlasniku, vremenu izrade i kontekstu u kojem je postavljen.

Podaci koji su već sada dostupni na portalu projekta HeralD www.herald.com.hr, iako je još u izradi, pokazuju golemo bogatstvo koje skrivaju ovi nijemi simboli identiteta uklesani u kamenu svima onima koji su voljni i vični čuti što im govore kroz stoljeća.