Preminuo prof. dr. sc. Josip Kolanović

Predavanje za HGZD prof. Kolanovića u Hrvatskom povijesnom muzeju, 3.4.2008.

S tugom vam javljamo da je 7. svibnja 2020. u Zadru u 83. godini života preminuo prof. dr. sc. Josip Kolanović, član Suda časti HGZD-a, istaknuti hrvatski arhivist i povjesničar. Prof. Kolanović bio je jedan od pokretača oživljavanja i usustavljivanja suvremene hrvatske municipalne heraldike i veksilologije sredinom 1990-ih. Svojim zalaganjem, kao ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva, inicirao je ustojavanje stručnog tijela pri Ministarstvu uprave koje rukovodi i nadzire usvajanje grbova i zastava jedinica lokalne samouprave i time oblikuje hrvatsku municipalnu heraldičku i veksilološku praksu. Od osnivanja Povjerenstva za davanje mišljenja u postupku odobravanja grba i zastave jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samoupravedo umirovljenja 2003. bio je i njegov istaknuti član.

Tijekom svoje karijere bio je ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva (1991.-2003.), obnašao je razne funkcije i službe, bio je angažiran na raznim projektima u struci. Dobitnik je niza domaćih i međunarodnih nagrada i odlikovanja. Više o prof. Kolanoviću može se pronaći u Hrvatskoj enciklopediji na https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=32343 Bibliografija prof. Kolanovića dostupna je na: https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|kolanovi%C4%87,%20josip|text|profile. Linkove na više stranica koje su objavile sjećanja na prof. Kolanovića, vidi na http://www.historiografija.hr/?p=20786

Updated: 16.11.2021. — 14:52