Predstavljanje knjige Mario Jareb: »Hrvatski nacionalni simboli«, HIP, 14.4.2010.

Mario Jareb: "Hrvatski nacionalni simboli", Večernji edicija, Zagreb, 2010.

Mario Jareb: “Hrvatski nacionalni simboli”, Večernji edicija, Zagreb, 2010.

Nova knjiga naslovljena »Hrvatski nacionalni simboli« dr. sc. Maria Jareba, višeg znanstvenog suradnika Hrvatskog instituta za povijest (HIP), predstavljena je javnosti 14. travnja 2010. godine u svečanoj dvorani HIP u Zagrebu. Uz autora, knjigu su predstavili Stjepan Bekavac, glavni urednik, recenzenti dr. sc. Vladimir Geiger i dr. sc. Robert Skenderović te dr. sc. Irena Benyovsky Latin i Zvonimir Despot.

Predstavljanje knjige Mario Jareb: »Hrvatski nacionalni simboli«, HIP, 14.4.2010.

Predstavljanje knjige Mario Jareb: »Hrvatski nacionalni simboli«, HIP, 14.4.2010.

Knjiga prikazuje povijest i razvoj dva najvažnija hrvatska nacionalna simbola – grba i zastave, od njihove pojave do danas kroz sva razdoblja njihove upotrebe u domovini i u inozemstvu, a razmatra i neke druge nacionalne simbole koji se uz njih često susreću, poput Zvonimirove krune i pletera. Pisana strogim znanstvenim stilom, uz mnoštvo referenci na stručnu literaturu, časopise, zakonske propise te arhivsku i muzejsku građu, knjiga će biti zanimljiva i lako čitka i široj publici koju zanimaju ove teme. Opremljena je mnoštvo ilustracija koji prikazuju različite načine upotrebe nacionalnih simbola kroz stoljeća.
Knjigu je objavio HIP u suradnji s nakladničkom kućom Alfa u okviru “Večernji edicije”.