Predstavljanje knjige Marina Sabolovića »Odoroslovlje« u Bjelovaru

Marin Sabolović »Odoroslovlje hrvatskih oružanih formacija 1990. - 1996.«, Meridijani, Zagreb, 2015.

Marin Sabolović »Odoroslovlje hrvatskih oružanih formacija 1990. – 1996.«, Meridijani, Zagreb, 2015.

Promocija knjige Marina Sabolovića »Odoroslovlje hrvatskih oružanih formacija 1990. – 1996.« u izdanju izdavačke kuće Meridijani, održana je u Velikoj dvorani Gradskog muzeja Bjelovar povodom Dana Grada Bjelovara u organizaciji izdavača u suradnji s bjelovarskim Ogrankom Matice hrvatske te Zmajskim stolom Bjelovar Družbe Braća hrvatskog zmaja, u srijedu, 30. rujna 2015.

Pred brojnom bjelovarskom publikom nakon pozdravnih riječi domaćina Mladena Medara iz Gradskog muzeja, uz Petru Somek, kao predstavnicu nakladnika, na predstavljanju je kao pročelnik Zmajskog stola o značaju knjige govorio prof. dr. sc. Vladimir Strugar, potom urednik dr. sc. Jakša Raguž, recenzent dr. sc. Željko Heimer te naposljetku i sam autor.

Predstavljanje knjige Sabolović »Odoroslovlje«, Bjelovar, 30.09.2015.

U knjizi se opširno i detaljno obrađuju odore, znakovlja i odlikovanja hrvatskih policijskih i vojnih snaga u razdoblju nastanka samostalne Republike Hrvatske i Domovinskog rata. Riječ je o važnom dijelu suvremene hrvatske povijesti, posebno s aspekta ratne i vojne povijesti. Autor je prikupljenim podacima kao i cijelim nizom vrijednih ilustracija dao izvorni i zaokruženi doprinos poznavanju nastanka, značajkama odora i znakovlja hrvatske policije i vojske od 1990. do 1996. godine.

Predstavljanje knjige Sabolović »Odoroslovlje«, Bjelovar, 30.09.2015.

Iz recenzije dr. sc. Željka Heimera:

Autor na sustavan i pedantan način bilježi kronologiju ukupnog korpusa odora i pojedinačnih dijelova koji se upotrebljavaju u policijskim i vojnim snagama. Proučavanje se temelji na velikom broju primjeraka sakupljenih kolekcionarskim žarom, istraživanjem u često fragmentarnoj dokumentaciji te velikom broju dokumentarnih snimaka (fotografija i filmova), ali i s velikim elanom provedenom istraživanju i intervjuima sa sudionicima, zaposlenicima proizvođača, kustosima muzejskih zbirki i drugim primarnim i sekundarnim izvorima, kojima su potkrijepljeni izneseni zaključci. Autor koristi primjereni znanstveni jezični stil, kojim omogućuje fluentno praćenje tijeka izlaganja i zaključivanja, koristeći standardnu terminologiju, a po potrebi, uvodeći i nove termine, što je za pionirsko djelo nove znanstvene discipline i primjereno.

Iz recenzije dr. sc. Zlatka Begonje:

S obzirom na prethodno navedeno držim kako je rad autora Marina Sabolovića vrijedan prilog, premda u okvirima već relativno dostatno poznate problematike, koji čitatelju može u sintetiziranom obliku približiti tijek relevantnih događaja što su obilježili razdoblje stvaranja samostalne i suverene Republike Hrvatske, ali i u tom kontekstu nastanak, razvoj i ulogu Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ovakav pristup i prezentacija zbivanja iz vremena trajanja obrambenog i oslobodilačkog Domovinskog rata, neophodan je način podsjećanja i čuvanja uspomene na spomenute dijelove nacionalne prošlosti, kojima u postojećoj stvarnosti prijeti svojevrsni oblik zaborava. Na koncu valja napomenuti kako je ovaj rad  sadrži značajan prilog koji svojim sadržajem omogućava bolji uvid u radnje koje su u Republici Hrvatskoj bile poduzimane u pravcu određenja pravila za korištenje službenih odora i pripadajućih znakovlja, kao i odlikovanja. Autor u tom kontekstu vrlo minuciozno pristupa obradi i predočenju navedene problematike, što uz činjenicu o zahtjevnosti teme daje i posebnu vrijednost cjelokupnom radu. Zaključno držim kako je navedeni rad pisan jasno i logično, dok je stručna terminologija bila adekvatno korištena.

Iz recenzije dr. sc. Nikice Barića:

Ovo djelo može biti od koristi svim znanstvenicima koji se bave određenim aspektima suvremene hrvatske povijesti, odnosno hrvatskog društva u 1990-im godinama. Dakle može biti vrijedan izvor podataka za povjesničare, ali i za, primjerice, sociologe, etnologe, politologe, itd. Svakako će ova knjiga svojom temom i s bogatim i zanimljivim ilustracijama biti od zanimanja i za širu javnost. Na kraju, ova knjiga može koristiti i samoj Hrvatskoj vojsci jer prikazuje nastanak i razvoj njezinih odora u prvim godinama njezinog postojanja.