Predsjednik Heimer na 7. češkom nacionalnom veksilološkom kongresu, Frýdek-Místek

Obraćanje na 7. češkom nacionalnom veksilološđkom kongresu u Frýdek-Místek

Obraćanje na 7. češkom nacionalnom veksilološđkom kongresu u Frýdek-Místek

Češki nacionalni veksilološi kogresi održavaju se od 1996. godine svake četiri godine u drugom mjestu u Češkoj. Ove godine održan je 7. kongres u moravsko-šleskom gradu Frýdek-Místek od 4. do 6. rujna 2020.

Predsjednik FIAV-a obratio se sudionicima Kongresa putem videoveze u sklopu svečanosti otvaranja Kongresa 5. rujna 2020.

 

Snimka prijenosa otvaranja Kongresa dostupna je na FB stranicama České vexilologické společnosti (ČVS)

https://www.facebook.com/watch/?v=717507545498425&extid=umJjaVszTEH061Sq (obraćanje Heimera na snimci od 16:40 do 26:10)