Predavanje Željko Heimer: »Povijesna izvorišta suvremenih hrvatskih municipalnih zastava«, Družba »Braća hrvatskog zmaja«, 21.03.2018.

Družba »Braća hrvatskog zmaja«

Družba »Braća hrvatskog zmaja«

U srijedu, 13. ožujka 2018. godine Željko Heimer održao je predavanje »Povijesna izvorišta suvremenih hrvatskih municipalnih zastava« na tribini Družbe »Braća hrvatskog zmaja« u Zmajskoj kuli iznad Kamenitih vrata u Zagrebu.

 

U predavanju su predstavljane povijesne i, u pravilu iz njih izvedene, suvremene zastave 24 hrvatskih gradova i općina. Pisani najstariji izvori već spominju gradske zastave, npr. u uporabi tijekom opsade Zadra 1202., one uglavnom nisu opisane niti sačuvane. Ipak, gradske zastave jadranskih municipija pojavljuju se prikazane na pomorskim navigacijskim kartama (portolanima) od 14. stoljeća. U unutrašnjosti zastave poznajemo po sačuvanim primjercima tek iz 17. i 18. stoljeća, kada se one izrađivane kao zastave gradskih vojničkih odreda, a kasnije su se rabile kao gradske zastave. Gradske se zastave koriste tijekom 19. st. kao temelj za izradu zastava raznih građanskih udruga, a krajem 19. st. slijedom pobjede narodnjaka u dalmatinskim se gradovima i općinama kao municipalne zastave rabe hrvatske trobojnice s municipalnim grbom u sredini. U 20. st. dio teritorija suvremene Hrvatske našao se pod stranim suverenitetom, gdje pojedini gradovi dobivaju zastave u skladu s pravilima i običajima tih država. U drugoj polovici 20. stoljeća, utjecajem socijalističke ideologije, ali i suvremenog grafičkog dizajna i ubrzanog razvoja manjih gradova, pojavljuju se nove zastave po prvi put i u nekim drugim mjestima. Nakon osamostaljenja i administrativne reforme u Republici Hrvatskoj većina gradova i općina usvaja grb i zastavu. Neki od gradova i općina koji su imali ranije zastave – usvajaju zastave na temelju tih povijesnih uzoraka, dok drugi ne, već usvajaju zastave u skladu sa suvremenim pravilima koje postavlja središnje tijelo za lokalnu upravu. Ovi simboli svjedoče o različitim povijesnim okolnostima u kojima su se nalazile lokalne zajednice tijekom više od osam stoljeća i o kontinuitetu lokalnih simbola, kao važnog dijela nacionalnog identiteta.

 

Predavanje je proširena inačica rada kojeg je autor predstavio na 27. međunarodnom veksilološkom kongresu u Londonu 2017. godine.