Predavanje o povijesti riječke zastave u Rijeci, 18.06.2019.

Predavanje Heimer u Circolu, Rijeka, 18.06.2019.

Predavanje Heimer u Circolu, Rijeka, 18.06.2019.

U riječkoj Zajednici Talijana (Circolo) 18. lipnja 2019. Željko Heimer održao je u organizaciji udruge Slobodna Država Rijeka pretpremijerno predavanje o razvoju riječke zastave – dva stoljeća kontroverzi i borbe građana za svoju zastavu, koje je pripremio za predstavljanje na 28. međunarodnom veksilološkom kongrsu, koji se održava od 15. do 20. srpnja 2019. u San Antoniju, Teksas, SAD.

U punoj dvorani Circola, uz ljubaznu nazočnost riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, po uvodnim riječima Danka Švorinića, predsjednika udruge Slobodna Država Rijeka, Željko Heimer predstavio je povijest gradske zastave od najstarijih spomena zastava u rijeci u 16. stoljeću i postavljanja gradskog štandarca, do usvajanja prve poznate gradske zastave nakon napoleonskih ratova, preko inačica niza nacionalnih zastava s gradskim grbom, do konačnog usvajanja autohtone zastave 1870. temeljene na grbu kojeg je gradu dodijelio car Leopold I. 1659. godine. Slijedila je priča o stalnom protivljenju vlasti toj zastavi i pokušaja modificiranja, zabrana i predavanja zaboravu, od ugarskih, talijanskih i jugoslavenskih vlasti do recentnih negiranja te zastave od strane vlasti Republike Hrvatske.

Predavanje Heimer u Circolu, Rijeka, 18.06.2019.

Predavanje Heimer u Circolu, Rijeka, 18.06.2019.

Osim gradske zastave, Heimer je nazočnima predstavio niz drugih zastava koje se s pravom mogu znati riječkima i koje su bile ili su i danas nazočne na ulicama i u lukama Grada na Rječini: državnih, administrativnih, sportskih, pomorskih, akademskih i drugih.