Predavanje Heimer na Pomorskom fakultetu u Rijeci, 15.4.2014.

RMS Carpathia, maketa u predvorju PFRI

RMS Carpathia, maketa u predvorju PFRI

Jedna od najvećih pomorskih nezgoda, potonuće Titanica, pokrenula je najveće promjene u pomorskom zakonodavstvu, ali je i iznjedrila veliki broj hrabrih ljudi koji su u hladnoj travanjskoj noći pomagali stradalnicima. U čast brodu RMS Carpathia i njegovoj posadi, Pomorski fakultet u Rijeci obilježio je 102 godine od dana kada je hrabra posada pod zapovjedništvom kapetana Arthura Henrya Rostrona napustila mjesto potonuća i krenula prema New Yorku s preživjelima.

Predavanje Heimer, Pomorski fakultet u Rijeci, 15.4.2014.

Predavanje Heimer, Pomorski fakultet u Rijeci, 15.4.2014.

Svečano otkrivanje makete RMS Carpathia, rad bivšega studenta Fakulteta g. Milana Vičevića, ing., održano u utorak, 15. travnja 2014. u holu Pomorskog fakulteta u Rijeci. Tada je predstavljen i dio Carpathijinog putovanja i nekoliko zanimljivih događaja koji su se odvijali tijekom spašavanja.

Nakon otkrivanja makete, bojnik dr. sc. Željko Heimer održao je predavanje pod naslovom Zastave na RMS Titanic i RMS Carpathia.