Održana Skupština HGZD-a 2007.

Održana Skupština HGZD-a 2007.

Održana Skupština HGZD-a 2007.

U prekrasnim prostorima Hrvatskog povijesnog muzeja (HPM), 2. listopada održana je Skupština HGZD-a u prisutnosti dvadesetak članova i prijatelja Društva.

Dnevni red:

 1. Skupština HGZD-a
  • Godišnji izvještaj predsjednika
  • Prijedlog plana rada
  • Izbor tijela Društva
 2. Predstavljanje zastave HGZD-a
 3. Željko Heimer: 22. međunarodni veksilološki kongres Berlin 2007. i prijem HGZD-a u Međunarodnu federaciju veksiloloških udruga (FIAV)
 4. Jelena Borošak Marijanović: Značke u obliku zastava – simboli država sudionica u Prvom svjetskom ratu
 5. Stručno vodstvo po izložbi “Dadoh zlato za željezo”- Hrvatska u Prvom svjetskom ratu

Skupština je započela pozdravnim govorom Predsjednika, koji je potom iznio izvještaj o radu u prvoj godini rada Društva, u kojem se osvrnuo na postupak osnivanja i registracije, pokretnutu proceduru za učlanjenje u međunarodne heraldičke i veksilološke saveze, (Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, CIGH i Fédération internationale des associations vexillologiques, FIAV), naše web stranice, suradnju s drugim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu, provedenim predavanjima i drugim aktivnostima, izdavanju dva broja “Grba i zastave”, sudjelovanje predstavnika Društva na heraldičkim i veksilološkim kongresima u St. Andrewsu 2006. i Berlinu 2007. godine, na kojem je HGZD postala članicom FIAV-a, kao i na druge aktivnosti Društva u proteklom periodu.

Predsjednik je predstavio i plan rada za 2008. godinu, u kojoj će glavne aktivnosti Društva biti izdavanje sljedećih brojeva časopisa, već uhodani polugodišnji sastanci s predavanjima, sudjelovanje na heraldičko-genealoškom kongresu u Quebecku, kao i druge redovite aktivnosti poput održavanja web stranica i suradnje sa srodnim organizacijama.

Gospodin Heimer prezentirao je ukratko financijski izvještaj za prethodno razdoblje, nakon čega je gospodin dr. sc. Josip Kolanović, u ime Suda časti iznio je izvještaj Suda časti, kojim je potvrdio i proglasio korektnim i uspješnim rad i financijsko vođenje Društva te u kraćem osvrtu dao poticajne pohvale i primjedbe za buduće djelovanje.

Prije izglasavanja izbornih tijela Društva otvorila se rasprava treba li se vodstvo birati baš svake godine tj. postoji li mogućnost promjene Statuta Društva da se ono bira svake četiri godine, stoga bi bilo dobro uvesti četverogodišnji mandat. Prisutni članovi su se s tim složili, no nije se išlo na izglasavanje obzirom da je gđa. Peić Čaldarović dala primjedbu i upozorila prisutne da se ne može glasati niti mijenjati statut, a da prije toga ne obavijestimo sve članove. Inicijativa ostaje da se za sljedeću Skupštinu pripremi prijedlog izmjene tog dijela Statuta. Predloženo je da sadašnji članovi vodstva i dalje obnašaju svoje dužnosti i u narednom mandatu. Prijedlog je prihvaćen i jednoglasno podržan od prisutnih članova. Time je završen službeni dio Skupštine, a nastavljeno je sa stručnim dijelom.

Predsjednik je predstavio prisutnima zastavu HGZD-a premijerno upotrijebljenu na kongresu u Berlinu, uz kratku prezentaciju i sažeta obrazloženja o heraldičkim i veksilološkim simbolima koja su predstavljena na njoj. Postom je slijedila prezentacija o sudjelovanju na 22. međunarodnom veksilološkom kongresu Berlin 2007. i prijemu HGZD-a u Međunarodnu federaciju veksiloloških udruga (FIAV) uz fotografije kojima je dočarana atmosfera s kongresa.

U nastavku je gđa. Jelena Borošak Marijanović održala predavanje kojim je predstavlia dio zbirke HPM-a na berlinskom kongresu, pod naslovom: Značke u obliku zastava – simboli država sudionica u Prvom svjetskom ratu.

Nakon predavanja svim prisutnim u velikoj dvorani HPM-a obratio se u ime gostiju iz Heraldičkog i veksilološkog društva “Herold” iz Slovenije, g. Valt Jurečić prigodnim riječima, uz čestitke na postignutim rezultatima i inicijativom za produbljenjem suradnje između hrvatskih i slovenskih heraldičara i veksilologa. Gospodin Ivo. pl. Durbešić, predsjednik Hrvatskoga plemićkog zbora, također se priključio čestitkama i izrazio zadovoljstvo suradnjom s HGZD-om, te pozvao prisutne na predavanja koje se održavaju u prostorijama HPZ-a, a koja su često neposredno vezana na heraldičke i veksilološke teme.

Nakon Skupštine i predavanja prisutni su imali priliku uz stručno vodstvo gđe. Jelene Borošak Marijanović pogledati aktualnu izložbu HPM-a “Dadoh zlato za željezo – Hrvatska u Prvom svjetskom ratu”, na kojoj je izložena većina predmeta o kojima je gđa. Borošak govorila u svojem predavanju kao i niz drugih heraldičk i veksilološki zanimljivih izložaka, nakon čega je skup zaključen kraćim druženjem.