Održana 9. redovita Skupština HGZD-a

Deveta redovita godišnja skupština HGZD-a održana je elektronički, razmjenom elektroničkih poruka. Predsjednik Društva podnio je godišnje izvješće o radu u 2014. godini te plan rada za sljedeću godinu. Najvažnija točka dnevnog reda Skupštine bile su statutarne promjene uslijed zakonskih obveza. Statut HGZD-a uglavnom je već i bio usklađen sa zahtjevima novog zakona te su ujedno učinjene i druge manje ispravke u tekstu (korekecija naziva Društva na engleskom jeziku, preciziranje pojedinosti postojećeg pečata Društva), a ugrađena je sada i eksplicitna mogućnost održavanja Skupštine elektroničkim zasjedanjem. Također, slijedom zakonskog zahtjeva ugrađen je institut likvidatora. Nova Statutarna odluka odnosno pročišćeni tekst statuta bit će objavljen na web stranicama po pravomoćnosti rješenja nadležnog ureda za vođenje registra udruga.