Obrana disertacije Željka Heimera »Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama vojnih postrojbi u Domovinskom ratu i nakon njega«, 27.3.2013.

Obrana doktorskog rada Željka Heimera, 27.3.2013.

Obrana doktorskog rada Željka Heimera, 27.3.2013.

Obranom je disertacije 27. ožujka 2013. Željko Heimer doktorirao na poslijediplomskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Disertacija naslovljena »Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama iz Domovinskog rata i nakon njega« izrađena je pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Ozrena Žuneca na katedri vojne sociologije. Uz mentora, povjerenstvo za obranu sačinjavali su predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović te akademik prof. dr. sc. Nikša Stančić.

Doktorski rad Željka Heimera, 27.3.2013.Rad proučava zastave vojnih postrojbi kao simbole grupnog identiteta te veksilologiju kao interdisciplinarno područje proučavanja zastava i njihove uporabe. Ciljevi rada su bili pokazati da sociologija ima središnje mjesto u veksilologiji, ali i da sociologija ne može iskazati neke aspekte društvene realnosti bez proučavanja zastava; zatim pružiti teorijski okvir veksilologije kao interdisciplinarnog znanstvenog područja te primijeniti takav okvir na zastave vojnih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske. U teorijskom dijelu razmatraju se pojmovi identiteta, vojske, simbola i znanosti te Domovinskog rata, definiraju pojmovi zastave i veksilologije.

Prikazuje se povijesni i društveni razvoj zastave kao identitetskog simbola vojne postrojbe. Posebno se razmatra njihova povijest na hrvatskim prostorima te suvremeni razvoj u Domovinskom ratu i poraću. Prikazani su rezultati istraživanja više od 350 zastava postrojbi OSRH koje iskazuju cijeli niz identitetskih razina. Na njima se uočavaju dvije vrste simbola: glavni s totemističkim značajkama i sporedni, ornamentalni. Kao nacionalni simbol, uz grb i trobojnicu, značajno se pojavljuje i pleter. Pokazuje se tendencija uporabe tamnijih boja tijekom, a življih nakon Rata. Uočava se tendencija usustavljenja izgleda zastava.

Znanstveni doprinos je uvođenje veksilološke metodologije i njezino povezivanje sa sociologijom kao temeljem za interdisciplinarni pristup proučavanju zastava. Prikazani su i na razmatranom korpusu zastava primijenjeni elementi veksilološke analize.