Objavljen »Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa “Simbol, identitet i Domovinski rat”, Zagreb, 31. listopada 2014.«, HGZD, Zagreb, 2016.

Zbornik “Simbol, identitet i Domovinski rat”, 2014., HGZD, Zagreb, 2016.

Zbornik “Simbol, identitet i Domovinski rat”, 2014., HGZD, Zagreb, 2016.

Nakon priprema koje su ipak trajale duže nego smo želeli, konačno je ovih dana objavljen zbornik radova znanstveno-stručnog skupa “Simbol, identitet i Domovinski rat”, održanog u Zagrebu, 31. listopada 2014. godine u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suorganizaciji HGZD-a i Odsjeka za sociologiju FF-a, a pod pokroviteljstvom tadašnjeg predsjednika Republike, prof. dr. sc. Ive Josipovića.

Zbornik su uredili Željko Heimer i Marin Sabolović, a uz uvodno obraćanje Predsjednika Republike i predgovor predsjednika HGZD-a, zbornik sadrži 12 radova koji na 200 stranica na različiti način prikazuju različite aspekte simboličke izgradnje identiteta u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata 1991. – 1995. godine. Dio radova sadrži i zanimljive ilustracije, a svaki je opremljen i sažetkom na engleskom jeziku.

Sadržaj:

 • Obraćanje predsjednika Republike Hrvatske Prof. dr. sc. Ive Josipovića
 • Predgovor · Željko Heimer · Domovinski rat kao temelj identiteta građenog simbolima
 • Josip deglIvellio: Glazba u Domovinskom ratu
 • Sandra Križić Roban: Diskontinuitet i/ili utočište? Spomenici Domovinskog rata u prostoru javnosti
 • Nikolina Mađar: Udžbenici povijesti kao odraz pamćenja i identiteta
 • Josipa Maras Kraljević: Umjetnost u Domovinskom ratu – hrvatska stvarnost na razglednicama 1991./92.
 • Mladen Medar, Krešimir Ivanček: Bjelovarski ratni plakat 1991. – 1993.
 • Marina Perić Kaselj: Domovinski rat i hrvatska dijaspora: koncepti domovine i identiteti iseljenika i potomaka iseljenika
 • Andrijana Perković Paloš: Domovinski rat u Globusu i Glasu Slavonije
 • Marin Sabolović: Svečane odore hrvatskih oružanih formacija 1991. – 1997.
 • Tijana Trako Poljak: Hrvatska valuta: nacionalni simbol ili puko platežno sredstvo?
 • Ivica Valent: Sisačka tvrđava Stari grad kao motiv na znakovlju sisačkih postrojbi i dokumentarnoj građi u vrijeme Domovinskog rata
 • Velimir Veselinović: Simboli i identitet Hrvatske stranke prava u Domovinskom ratu
 • Željko Heimer: Zastave zagrebačkih postrojbi iz Domovinskog rata
U Domovinskom ratu stvoren je novi identitet moderne hrvatske nacije koji je svoj izražaj i upečatljivost dobio i u simbolima koji su nastajali najčešće „odozdo“, među dragovoljcima i vojnicima na bojišnici kad su željeli označiti svoje odore i pripadnost postrojbama te izraziti snagu svojih uvjerenja u borbi za vrijednosti u koje su vjerovali. Poznata je simbolička vrijednost znamenja u ratu a koja se ogleda u činjenici da jedna vojska može izgubiti važne položaje i pretrpjeti velike poraze te preživjeti i nastaviti borbu, ali nikad ne smije izgubiti zastavu. Zahvaljujući malom broju entuzijasta koji su posljednja dva desetljeća skupljali i sistematizirali znakovlje pod kojim se odvijalo nacionalno oslobođenje, danas možemo barem zaviriti u bogati etnološki materijal nastao u tim godinama. Ovaj zbornik donosi pregršt zanimljivih i važnih uvida u nastajanje i korištenje simbola i drugih načina izražavanja identiteta te predstavlja jedan od kamena temeljaca znanstvenih istraživanja na tom širokom području koje je predmet mnogih disciplina.

prof. dr. sc. Ozren Žunec

Tekstovi ovog Zbornika upućuju čitatelja na manje poznate  društveno-kulturne procese koji su se počeli razvijati u Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata. Svojim iscrpnim analizama, autori različitih profesionalnih usmjerenja pokušavaju definirati relevantne aspekte (pre)oblikovanja hrvatskog nacionalnog identiteta nakon raspada SFRJ, i to na individualnoj i na kolektivnoj razini, u domovini i u dijaspori. Pritom razmatraju kvalitetu, značenje, međusobne utjecaje i integracijske potencijale društvenih pojava poput suvremene umjetničke produkcije (glazbene i likovne), školskih obrazovnih sadržaja (posebice onih iz nastave povijesti), informativno-promidžbenih medija i dokumentarnog materijala (novina, plakata, fotografija, razglednica), te referencijalnih i funkcionalnih nacionalnih simbola (predstavljenih državnom zastavom i valutom, heraldičkim i vojnim znakovljem, povijesnim i kulturnim spomenicima). No, budući da navedene pojave (sa svojim specifičnostima, sličnostima i razlikama) nisu predstavljale tek puki odraz povijesnog trenutka, već su ga obogatile nizom novih, ali i ponovno otkrivenih tradicijskih vrijednosti, nedvojbeno je da su ostavile zamjetan trag u životima, sjećanju i svjetonazorima hrvatskih građana. U tom su smislu značajno obilježile svakodnevicu mlade RH, i to upravo u teškim uvjetima obrane njezine samostalnosti, te postale aktualnom i jednako zanimljivom temom i novim naraštajima.

dr. sc. Dubravka Peić Čaldarović

Drago mi je kada vidim da postoji grupa znanstvenika koji se, sada se već može reći, kontinuirano, sustavno i interdisciplinarno bave istraživanjem simbola Domovinskog rata. Koji se bave proučavanjem mehanizama nastajanja i opstajanja simbola kao oblika integracije društva u cjelini i u određenim povijesnim razdobljima. Znanstvenika koji se bave istraživanjem simbola Domovinskog rata kao nematerijalnog blaga koje obogaćuje hrvatski kulturni identitet. […]
To su područja koja brižno čuvaju simbolički materijal iz Domovinskog rata koji je važan dio nacionalnog kulturnog nasljeđa za nas ovdje danas, kao i za generacije koje dolaze.

prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske

Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa “Simbol, identitet i Domovinski rat”, Zagreb, 31. listopada 2014.

Urednici: pukovnik dr. sc. Željko Heimer i Marin Sabolović

ISBN: 978-953-59163-0-7

Broj stranica: 198

Godina izdanja: 2016.
Uvez: meki
Biblioteka »Zbornici HGZD-a«, knjiga 1.