Novi tematski broj »Hrvatske revije« o heraldici

Hrvatska revija 2019-1

Hrvatska revija 2019-1

»Hrvatska revija« časopis je Matice hrvatske za društvena i kulturna pitanja. Utemeljena je 1928. i objavljivana do 1945. Ponovno je pokrenuta 1951. u Buenos Airesu, a od 1991. ponovo vraćena u okrilje Matice hrvatske i od tada redovito izlazi kao tromjesečnik. Najnoviji broj Revije za glavnu svoju temu izabrao je hrvatsku heraldičku baštinu, o kojoj na gotovo četrdeset stranica i uz niz sjajnih ilustracija pišu vodeći hrvatski istraživači ove tematike. Doc. dr. Tomislav Galović daje u tematskom uvodniku pregled te baštine i njezinog proučavanja u Hrvatskoj, potom prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol predstavlja grbovnice kao povijesna vrela. Slijedi tekst prof. dr. sc. Stjepana Ćosića o Korjenić-Neorićevom grbovniku i tzv. ilirskoj heraldici te prikaz mr. sc. Ladislava Dobrice heraldičkih izvora u Hrvatskom državnom arhivu. Mr. sc. Matea Brstilo Rešetar uvodi nas u bogatstvo heraldičke i sfragističke zbirke Hrvatskoga povijesnog muzeja, a mr. sc. Amer Sulejmanagić predstavlja grbove grofova Kurjakovića Krbavskih, jednog od najvažnijih hrvatskih velikaških rodova u doba izbora Habsburga na hrvatsko prijestolje. Doc. dr. sc. Hrvoje Kekez nam predstavlja u svojem članku grbove knezova Babonića, a dr. sc. Željko Heimer suvremenu hrvatsku municipalnu heraldiku, kao današnji refleksiju te naslijeđene baštine. Na kraju ovog tematskog sklopa doc. dr. sc. Ivan Botica predstavlja svoj rad na izradi grba Općine Otok kao primjer bespuća primijenjene heraldike.

»Hrvatska revija« bez sumnje je najšire čitan hrvatski kulturni časopis stoga i najbolji promotor naše heraldičke baštine i brige s kojom i naše Društvo (budući da su svi autor i naši istaknuti članovi ili suradnici našeg časopisa »Grb i zastava«) brine o njoj. Stoga je ovaj broj neposredno sukladan statutarnim ciljevima našeg Društva i neizmjerno nas veseli.

»Hrvatska revija« može se nabaviti u knjižari Matice hrvatske, Matičina 2 – Strossmayerov trg 4, Zagreb, naručiti na hrvatska.revija@matica.hr ili na stranicama časopisa http://www.matica.hr/hrvatska_revija/. Cijena broja 30 kn (~4€).