Novi Statut HGZD-a

Grb HGZD-aHGZD je, temeljem odredbi zakona koji uređuje djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj, moralo izvršiti određene izmjene i dopune u tekstu svojeg originalnoga Statuta koji je usvojen na Osnivačkoj skupštini 4. svibnja 2006. godine.

Zakonodavac je propisao razne obavezne elemente statuta udruga građana, koje je naš prvotni Statut uglavnom već i imao ugrađene iako tada nisu činile dio obaveznog zakonskog minimuma. Stoga se novine koje smo morali dopuniti u Statutu odnose praktično jedino na odredbe o imenovanju likvidatora u slučaju prestanka rada Društva (čl. 37). Čl. 6 dopunjen je područjem djelovanja udruge (sukladno zakonski propisanoj kategorizaciji), a u čl. 7 odredba o obavljanju djelatnosti koja se odnosi na organizaciju putovanja usklađena je s posebnim propisima (čl. 6 Zakona o pružanju usluga u turizmu, NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) te u čl. 8 eksplicitno su navedeni elementi upisnika članova (koji sada mora sadržavati i OIB). Dopunjeni su proceduralni elementi sazivanja Skupštine u čl. 16 i njezinoga održavanja u čl. 17, te su provedene i druge manje uglavnom kozmetičke ispravke u pojedinim člancima sukladno uputama dobivenim iz Gradskog ureda za opću upravu koji vodi registar udruga. Iskorištena je prilika kad se mijenja Statut, pa je i ispravljen je raniji tipfeler u engleskom nazivu Društva u čl. 2 i preciznije je opisan pečat u čl. 5. U čl. 17. eksplicitno je navedena mogućnost održavanja Skupštine elektroničkim zasjedanjem.

HGZD je održao svoju 9. izvanrednu godišnju skupštinu upravo elektroničkim zasjedanjem 18. srpnja 2015. i u zakonskom roku predao novi tekst Statuta u proceduru za upis u Registar udruga Republike Hrvatske. Zbog velike gužve u Gradskom uredu za opću upravu koji je za to nadležan na području Grada Zagreba, istodobne promjene statuta velike većine udruga, obrada je potrajala, a novi Statut je ovjeren, odnosno izdano je rješenje o upisu promjena u Registar udruga s datumom 13. travnja 2016.

Novi Statut HGZD-a dostupan je među Dokumentima.