Novi radovi Peić Čaldarović

S veseljem možemo izvijestiti o radovima koji su upravo ovih dana izdani znanstvenim časopisima:


 

Peić Čaldarović, D. 2006. “Grbovi hrvatskog plemstva – činjenice kulturnog naslijeđa i identiteta“. Povijesni prilozi, br. 31. Zagreb, str. 87-100.

Pregledni rad, prezentiran u okviru znanstvenog kolokvija održanog u travnju 2006. u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog plemićkog zbora i Hrvatskog instituta za povijest na temu “Uloga hrvatskog plemstva u očuvanju i održanju hrvatske nacionalnosti i državnosti“. U radu se upućuje na mnogoznačnost, potencijale i vrijednosti heraldičke građe kao relevantnog povijesnog izvora, dijela kulturne baštine, odnosno činjenice nacionalnog identiteta. U tom smislu autorica u tri cjeline (1. Osnovne karakteristike grbova na heraldičkim primjerima hrvatskih zemalja, 2. Nastanak, obilježja i značenje najstarijih hrvatskih grbovnika, 3. Heraldičke zbirke i njihovo značenje) analizira odabrane primjerke heraldičke građe iz fundusa naših muzeja i knjižnica te heraldičkih kolekcija nastalih na području povijesnih hrvatskih zemalja, kao i noviju heraldičku literaturu. U zaključnom dijelu navodi relevantne elemente za valorizaciju značenja obiteljske heraldike u kontekstu sveukupne nacionalne kulturne baštine.

Vidi na Hrčak, cjeloviti tekst u PDF (3 MB)


Peić Čaldarović, D. 2005. “Heraldička građa kao izvor za povijest žena“. Historijski zbornik, br. 58(1), Zagreb, str. 1-14.

Prethodno priopćenje, objavljeno u sklopu tematskog broja Historijskog zbornika posvećenog radu Sekcije za povijest žena na II. kongresu hrvatskih povjesničara u Puli 2004. godine. U tekstu su predstavljeni relevantni heraldički principi koji se posebice odnose na podjelu, isticanje, uporabu i kreiranje grbova žena te na taj način svjedoče o specifičnostima statusa plemkinja unutar feudalnog, ali dobrim dijelom i post-feudalnog društva. Pritom autorica u nekoliko cjelina (1. Osobine heraldičke baštine, 2. Sadržajne osobine grbovnica u kontekstu ženske povijesti, 3. Heraldičko razlikovanje žena na primjeru grbova, 4. Veza genealoških istraživanja i povijesti žena) razmatra rodne osobine primarne heraldičke građe – grbova, grbovnica i rodoslovlja. U zaključnom, pak, dijelu Značaj heraldičke građe u povijesnim istraživanjima roda, naglašava izuzetne potencijale rodoslovlja, posebice za povijesne i interdisciplinarne studije.

Historijski zbornik dostupan je na historiografija.hr do 1992. te na Hrčak od 2008., ali nažalot godište 2005. još nije objavljeno na webu.