Novi radovi Heimer

S veseljem možemo izvijestiti o radovima koji su upravo ovih dana izdani znanstvenim časopisima:


Heimer, Ž. 2006. “Vojno-pomorske zastave na Istočnom Jadranu“. Polemos, br. 18, Zagreb, str. 43-61.

Izvorni znanstveni rad, objavljen u časopisu za interdisciplinarna istraživanja rata i mira Hrvatskog sociološkog društva, ponešto je skraćena hrvatska je inačica rada predstavljenog na XXI. međunarodnom veksilološkom kongresu u Buenos Airesu 2005. godine. U radu je predstavljen razvoj upotrebe zastava koje označavaju državnu pripadnost ratnih brodova na istočno-jadranskoj obali kroz povijest, zatim primjeri zabilježene upotrebe zastava u srednjem vijeku da bi zatim kroz poglavlja bile predstavljene vojno-pomorske zastave Habsburškog carstva do 1786. godine, od 1786. godine do dualizacije, Austrougarske 1869.-1918., Države SHS, 1918, Kraljevine SHS/Jugoslavije, Nezavisne Države Hrvatske, NOV i POJ, Socijalističke Jugoslavije te Republike Hrvatske. Uz tekst rada objavljeno je i 14 tabela s 83 ilustracije, većinom u boji, od kojih 33 crteža raznih vojno-pomorskih zastava.

Vidi na Hrčak, cjeloviti tekst u PDF (4 MB)