Novi grbovnik Envera Ljubovića

Enver Ljubović: Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola, Senjsko književno ognjište i vlastita naklada, 2007.

Enver Ljubović: Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola, Senjsko književno ognjište i vlastita naklada, 2007.

Enver Ljubović: Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola, Senjsko književno ognjište i vlastita naklada, 2007., str. 432., A4, tvrdi uvez, color

Nova knjiga našeg produktivnog autora koji se specijalizirao za heraldiku i genealogiju obitelji s područja Hrvatskog primorja i planinske unutrašnjosti prikazuje grbove plemićkih obitelji, podrijetlo, povijest, seobe i rasprostranjenost različitih rodova (prezimena) te životopise najvažnijih članova pojedinih obitelji. Prikazana je i povijest spomenutih krajeva kroz različita povijesna razdoblja, a knjiga je bogato ilustrirana crtežima, fotografijama i zemljovidima.

Ukupno je obrađeno oko 250 obitelji s oko 350 obiteljskih grbova u boji i drugih fotografija. Grbovi su preuzeti iz različitih tiskanih i dosada objavljenih grbovnika: Ivana Bojničića, Heyera von Rosenfelda, Korjenić-Nerorićeva grbovnika iz 1595., Fojničkog grbovnika, grbovnika Riccarda Gigantea, Viktora Dujšina te iz heraldičkih djela Bartola Zmajića, Emilija Laszowskog, djela Ivana Waikharda Valvasora „Die Ehre Herzogthums krain“ i Vitezovićeve „Stematographie“ iz 1702. godine. Nekoliko grbova je preuzeto iz Bakarskog zbornika te iz kataloga Goroslava Oštrića „Grbovi u Bakru“ i „Monumenta heraldika“. Također autor je koristio i originalne grbovnice koje se danas čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Arhivu HAZU i Hrvatskom povijesnom muzeju te u privatnim zbirkama mnogobrojnih potomaka plemićkih obitelji.

Kao i u drugim dijelovima Hrvatske tako je u spomenutim krajevima plemstvo proizašlo iz narodnog plemstva i onog feudalnog koje se počelo stvarati nakon 1102. godine kada je Kraljevina Hrvatska stupila u ugovorni savez s Kraljevinom Ugarskom. Nakon 1102. godine plemići su postajali kraljevskim imenovanjima, a ne prema rodoslovnom naslijeđu. U 15. st. kao i u drugim kontinentalnim dijelovima Hrvatske javlja se armalno plemstvo, koje umjesto zemlje koja je dotada dijeljena uz plemstvo, dobiva od vladara plemićki list ili grbovnicu.

Enver Ljubović povjesničar je i klasični filolog, rođen 1950. godine u Obrama kod Kaknja (BiH). U Zadru je završio Filozofski fakultet. Dugogodišnji je gimnazijski profesor latinskog jezika i povijesti, danas stalno zaposlen u Srednjoj školi dr. Antuna Barca u Crikvenici, a kao vanjski suradnik predaje latinski jezik u Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju.
Već dugi niz godina bavi se epigrafikom, toponomastikom, onomastikom i heraldikom. Do sada je iz područja heraldike objavio pet knjiga te više stručnih članaka u različitim časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Dobitnik je Povelje Grada Senja za doprinos u prosvjeti, kulturi i znanosti. Stalni je suradnik Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, gdje surađuje u Hrvatskom biografskom leksikonu u kojemu piše članke o hrvatskim plemićkim obiteljima.
Predsjednik je Senjskog književnog ognjišta, udruge koja promiče hrvatski jezik i kulturu i afirmira književno stvaralaštvo u Senju, a i šire.

Kontakt: telefon 053 882 189, e-mail enver.ljubovic@gmail.com


 

Knjige i monografije Envera Ljubovića:

 • Grbovi i natpisi na kamenim spomenicima grada Senja, Senjsko književno ognjište, biblioteka Usponi, Senj, 1997.
 • Gradski i plemićki grbovi Senja, vlastita naklada, Senj, 1998.
 • Svjedočanstva o rimskoj Seniji, Senjsko književno ognjište, biblioteka Usponi, Senj, 2001.
 • Grbovi plemstva Gacke i Like, IK » Adamić» Rijeka, Rijeka, 2001.
 • Grbovi plemstva Like, Gacke i Krbave, Megrad d. o. o., Zagreb, 2003.
 • Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola, Senjsko književno ognjiše i vlastita naklada, Senj, 2007.

Izbor iz radova objavljenih u časopisima:

 • Nekoliko plemićkih grbova iz Gacke, Časopis ” Grad Otočac 4 ” Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, 1998., str.. 112. 123.
 • Plemićka obitelj Daničić iz Senja, Ćasopis “Usponi”, Senjsko književno ognjište, Senj 1998., str. 195.-198.
 • Plemstvo grada Senja, Časopis “Usponi”., Senjsko književno ognjište, Senj 1999.,str. 126.-134.
 • Uskočko plemićka obitelj Hreljanović, Senjsko književno ognjište-Časopis “Usponi”, Senj 2002., str. 243.-271.
 • Plemićka obitelj Degoricija, Časopis Otočac 7,. Otočac 2002., str. 132.-141.
 • Senjske plemićke obitelji Rupčić-Rubčić i Vukasović, Senjsko književno ognjište, časopis Usponi, Senj, 2002., str. 145. 162.
 • Senjski plemići i uskoci Hreljanovići i njihovi grbovi, Senjski zbornik, 30., Senj 2003., str. 149.-176.
 • Heraldičko znakovlje grba Gospičko-senjskog biskupa mons. dr. Mile Bogovića i grba Gospićko-senjske bskupije, Prošlost obvezuje-povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije (Zbornik biskupa Mile Bogovića ), Teologija u Rijeci i Riječki teološki časopis, Rijeka 2004., str, 79.-86.
 • Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića (referat u prigodi obilježavanja 350. godišnjice rođenja P. R. Vitezovića-znanstveni skup u HAZU), Postignuća i trenuci broj 9. -Godišnjak Srednje škole dr. Antuna Barca u Crikvenici, Crikvenica, 2004.
 • Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića, Senjsko književno ognjište, Časopis «Usponi», 19., Senj, 2004., str. 166.-171.
 • Ličko časnička obitelj Mesić, Ličko-senjski kalendar 2005., Tempera, Gospić, 2005. , str. 164.-178.
 • Gli stemmi delle famiglie nobili italiane di Buccari, Časopis Atti, Centro di ricerche storiche-Rovigno, Rovigno-Trieste, 2004., p. 585.-606.
 • Bunjevačka plemićka i časnička obitelj Rukavina, Senjski zbornik 31., Senjsko muzejsko drušzvo i Gradski muzej Senj, Senj, 2004., str. 39.-58.
 • Senjska uskočka i plemićka obitelj Rubčić-Rupčić, Senjski zbornik, 32 (2005), str. 65.-76.
 • Brinjska i senjska plemenita obitelj Vučetić-Vuchetich, Senjski zbornik, 32 (2005.), str. 77.-94.
 • Gli stemmi dei vescovi di Segna e di Segna-Modruš Cardinalibus, Caballini e Piccardi, Centro di ricerche Storiche Rovigno, Atti, vol. XXXV, 2005., p. 487.-498.
 • Nekoliko plemićkih obitelji Vinodola i njihovi grbovi, Vinodolski zbornik, 11, 2006., Ustanova u kulturi “ Dr. Ivan Kostrenčić” Crikvenica, str.158.-176.
 • Senjske plemićke i uskočke obitelji Posedarski i Perović, Časopis Usponi broj 21., Senjsko književno ognjište, Senj, 2006., str.179.-180.
 • Poznate novljanske obitelji Ježić i Kabalin, Časopis Postignuća i trenuci broj 10., Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica, 205., str.149.-151.
 • Vinodolske obitelji Lončarić i Tonković, Časopis Postignuća i trenuci broj 11., Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica, 2006., str. 94.-95.
 • Grb Bunjevaca Krmpoćana, Časopis Usponi broj 20., Senjsko književno ognjište, Senj, 2005., str., 194.-196.
 • Senjski uskoci i plemići Vukasovići i njihovi grbovi, Senjski zbornik, 33(2006.), Gradski Muzej i Senjsko muzejsko društvo, str. 63.-79.
 • Senjski uskoci i plemići Čolići i njihovi grbovi, Senjski zbornik, 33.(2006.), Gradski muzej i Senjsko muzejsko društvo, str. 79.-91.
 • Grbovi i natpisi biskupa Ivana Krstitelja Ježića, Senjski zbornik 33.(2006.), Gradski muzej i Senjsko muzejsko društvo, str. 91.-105.
 • Grb(ovi) biskupa Ivana Krstitelja Ježića, Riječki Teološki časopis, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Teologija u Rijeci, Rijeka 2007., broj 2(30.), str.395.-411.