Nova knjiga – Jareb: Od šahovnice do trobojnice

Nedavno je u dva izdanja – na hrvatskom i engleskom jeziku – objavljena monografija Marija Jareba Od šahovnice do trobojnice: Razvoj i uporaba hrvatskoga grba i zastave kroz stoljeća, u kojoj je na sažet ali znanstveno utemeljen način iznesena povijest hrvatskoga grba i zastave. Riječ je o svojevrsnoj skraćenoj i širem čitateljstvu namijenjenoj knjizi koja progovara o svim važnim aspektima obrađene problematike.

Knjiga je podijeljena u ukupno 10 poglavlja koja obrađuju različita razdoblja i aspekte razvoja i uporabe hrvatskoga grba i zastave. Pritom nije samo dan pregled razvoja, nego je progovoreno i o dosadašnjim
istraživanjima i spoznajama o obrađenoj problematici, od početaka uporabe prvih zemaljskih grbova do današnjih nacionalnih simbola, koji su ujedno i državni simboli suvremene Republike Hrvatske te Hrvata u Bosni i Hercegovini. U odnosu na više radova koja je autor na istu temu objavio ranije, ova knjiga predstavlja dopune znanstvenih saznanja koja su pronađena kasnije, ispravlja neke često ponavljanje pogreške ranijih historiografskih i popularnih publikacija, ali i pruža neke nove teze o nacionalnom grbu i zastavi, koje će pružiti dobar temelj za neka nova istraživanja. Pritom je autor posebnu pozornost posvetio kontroverzama koje prate suvremenu uporabu nekih inačica hrvatskoga šahiranog grba, posebice inačice toga grba s početnim bijelim poljem.

To monografiju čini i osobito aktualnom s obzirom na neprekinute rasprave u hrvatskoj i inozemnoj javnosti glede pojave u javnom prostoru različitih inačica hrvatskih nacionalnih simbola. Pritom je
autor uspio komentirati i nedavno objavljenu zabranu hrvatskoga šahiranog grba s početnim
bijelim poljem u Austriji.

Monografija je potkrijepljena s brojnim izvorima i literaturom te je s obzirom na svrhu i opseg izdanja i bogato ilustrirana. Osobito je važno izdanje na engleskom jeziku koje nudi činjenice o povijesti hrvatskog nacionalnih simbola mnogobrojnoj hrvatskoj dijaspori u svijetu, pa i onima iz treće ili četvrte generacije
koji više ne govore hrvatski, ali su zadržali svoju nacionalnu svijest. Ova knjiga može itekako pomoći u tom osvješćivanju. Međunarodnoj stručnoj zajednici ova knjiga u engleskom izdanju zapravo po prvi puta predstavlja objedinjeni pogled povijesti ovih simbola lišen ideoloških okvira 19. i 20. stoljeća. Stoga se
veselimo da će postati popularni hrvatski suvenir, tražena knjiga u narodnim knjižnicama i čitaonicama u zemlji i gdje god žive Hrvati, ali i cijenjeni dio znanstvenih i stručnih knjižnica mnogih institucija.


Naslovi: Od šahovnice do trobojnice: Razvoj i uporaba hrvatskoga grba i zastave kroz stoljeća /
From Checkerboard to Tricolor: Development and Use of the Croatian Coat of Arms and Flag Throughout the Centuries
Autor: Mario Jareb
Nakladnik: mjesto, godina: Hrvatski svjetski kongres – Croatian World Congress; Hrvatski institut za povijest – Croatian Institute of History: Zagreb, 2022.
ISBN: 978-953-48326-8-4 (hrv) 978-953-48326-9-1 (eng)
Uvez: meki
Stranica: 144
Veličina: 24×17 cm (9.5″×6.5″)
Cijena: 100 HRK ~14 EUR
Više informacija o narudžbi uskoro na http://www.isp.hr http://hsk.hr