Nova knjiga Heimer: »Sintaksa suvremenog hrvatskog heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava«, Redak, Split, 2016.

Željko Heimer: »Sintaksa suvremenog hrvatskog heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava – Analiza službenih opisa grbova i zastava suvremenih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao temelj za izgradnju i formalizaciju sintaksnih pravila heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava«, Redak, Split, 2016.

Željko Heimer: »Sintaksa suvremenog hrvatskog heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava – Analiza službenih opisa grbova i zastava suvremenih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao temelj za izgradnju i formalizaciju sintaksnih pravila heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava«, Redak, Split, 2016.

Naslov: Sintaksa suvremenog hrvatskog heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava
Podnaslov: Analiza službenih opisa grbova i zastava suvremenih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao temelj za izgradnju i formalizaciju sintaksnih pravila heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava
Autor: Željko Heimer
Broj stranica: 190
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2016.
ISBN: 978-953-336-291-5
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

https://webknjizara.hr/hr/about-joomla?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=531&vmcchk=1

https://www.facebook.com/redak.webknjizara/photos/a.772055439476666.1073741829.130088757006674/1314353501913521/?type=3&theater

 

Sažetak:
Rad prikazuje formalni model sintakse suvremenog hrvatskog heraldičkog blazona (opisa grbova) i veksilološkog opisa zastava, na temelju analize opisa grbova i zastava iz rješenja Ministarstva uprave, kojima se županijama, gradovima i općinama odobrava uporaba tih simbola. Hrvatska se heraldička terminologija razvija uglavnom tijekom XX. stoljeća, no službeno i sustavno opisani grbovi i zastave na hrvatskom jeziku pojavljuju se tek po uspostavi Republike Hrvatske i ustrojavanju središnjeg stručnog nadzora nad usvojenim grbovima i zastavama jedinica lokalne samouprave kroz Povjerenstvo za davanje mišljenja za odobravanje grbova i zastava jedinicama lokalne samouprave pri Ministarstvu uprave. Rješenja o odobrenju grba i zastave jedinicama lokalne samouprave sadrže službene opise odobrenog grba i zastave izrađenog na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva. Proučeni su takvi opisi za više od polovine do sada odobrenih rješenja, koji pokazuju zrelu konzistentnost u uporabi heraldičkog jezika te donekle i veksilološkog izričaja, pa tako omogućuju izradu formalne sintakse pogodne za uporabu u konstruiranim formalnim jezicima, kakva se uglavnom rabi za sintakse programskih jezika u računarstvu. U izgradnji formalne sintakse korištena je uvriježena terminologija hrvatske heraldike i veksilologije iz literature, a prema potrebi uvedeni su i neki novi pojmovi i koncepti, npr. složenost grba, podnožje, likovi svetaca, modificirajući i kombinirajući atributi ispred i iza lika. S obzirom da opisi zastava gradova i općina naočigled pokazuju znatnu razinu konzistencije, provedena je njezina analiza. U prilogu rada objavljuju se do sada po prvi put opisi iz rješenja Ministarstva koja su kao primarni izvori prikupljena za potrebe ovog istraživanja.

Ključne riječi: heraldika, veksilologija, grb, zastava, blazon, veksilološki opis zastave, sintaksa, formalni jezik, municipalna heraldika, grb županije, grb grada, grb općine

Kako naručiti knjigu? Knjiga se može naručiti putem Webknjižare https://webknjizara.hr/hr/about-joomla?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=531&vmcchk=1