Nova knjiga – Amer Sulejmanagić: »Grb knezova Kurjakovića Krbavskih«, DAG, Gospić, 2017.

Amer Sulejmanagić »Grb knezova Kurjakovića Krbavskih«, DAG, Gospić, 2017

Amer Sulejmanagić »Grb knezova Kurjakovića Krbavskih«, DAG, Gospić, 2017.

U izdanju Državnog arhiva u Gospiću nedavno je objavljena knjiga Amera Sulejmanagića o grbu najznačajnije hrvatske velikaške obitelji u 14., 15. i 16. stoljeću, gospodara Krbave, iz roda Gusića, obiteljske grane Kurjakovića. Utjecaj ove obitelji u europskim razmjerima ostao je kod nas često zanemaren, dok se u onovremenim grbovnicima tituliraju grofovima Krbavskim te grofovima Hrvatske.

Njihov grb, koji zadržavaju od roda Gusića: u crvenom polju nad tri srebrne grede prikazuje gusku, ponekad okrunjenu, kao simbol njihove službe čuvara krune sv. Stjepana, prema nekim teorijama mogao je poslužiti i kao djelomična inspiracija za šahirani hrvatski grb koji se pojavljuje u habsburškoj heraldici krajem 15. st. No, u svakom slučaju, u dijelu tih grbovnika grb Krbavski se koristi kao simbol svih slavenskih zemalja između Save i mora.
Amer Sulejmanagić viši je struni suradnik za zaštitu graditeljske baštine na Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Kantona Sarajevo, arhitekt i master povijesti srednjeg vijeka, autor je viša kataloga numizmatičkih zbirki i niza numizmatičkih znanstvenih radova, koji su ga nužno doveli i do heraldike.
Sadržaj:
 • Predgovor,
 • Uvod,
 • Heraldika Kurjakovića Krbavskih,
 • Izvori za heraldiku Kurjakovića Krbavskih – pečati i nadgrobna ploča,
 • Izvori za heraldiku Kurjakovića Krbavskih – strani grbovnici,
 • Heraldička analiza izvora,
 • Analiza povijesnih podataka iz grbovnika,
 • Dodatni izvori – grbovi srodnika – grb u posjedu drugih rodova,
 • Heraldička analiza dodatnih izvora – grbova srodnika,
 • Grbovi u kasnijim Općim grbovnicima – General Armorials,
 • Završna riječ,
 • Coat of Arms of the Counts Kurjaković of Corbavia,
 • Izvori ilustracija,
 • Izvori,
 • Literatura

Grb knezova Kurjakovića Krbavskih.

Autor: Amer Sulejmanagić
Nakladnik: Državni arhiv u Gospiću
Edicija: Prilozi za povijest Like, knjiga 20.
ISBN: 978-953-7034-31-3
Broj stranica: 64
Broj ilustracija: 34
Godina izdanja: 2017. (tiskano u veljači 2018.)
Uvez: meki
Dimenzije: 17 cm × 24 cm
Naklada: 300 primjeraka
Cijena: 50 kn