Izložbe na Cresu i Lošinju, svibanj – rujan 2021.

Tijekom ljeta 2021. postavljene su bile u prostorijama zajednica Talijana u Cresu i u Malom Lošinju poster izložbe koje je pripremila naša članica Jasminka Ćus Rukonić s naslovom
“Venecijanski tragovi na otocima Cres i Lošinj” održane u povodu 1600. godine utemeljenja Venecije.
Izložba su bile postavljene u Zajednici Talijana Mali Lošinj – Villa Perla od 26. svibnja do 30. rujna 2021. te u Zajednici Talijana Cres od 8. lipnja do 31. srpnja 2021.
Uz mnogobrojne ostale tragove, izložba obuhvaća i mnoštvo informacija o heraldici. Tijekom trajanja izložbe gđa Ćus Rukonić održala je na obje lokacije predavanja na  temu “Grbovi mletačkih vladara i dužnosnika” 25. svibnja 2021. u Malom Lošinju i 11. lipnja 2021. u Cresu.
Posteri sa izložbe s komentarima prikazani su u cijelosti u pripadajućoj brošuri koja se može skinuti: