Izložba »Grbovi paškog plemstva«

Izložba »Grbovi paškog plemstva«

Izložba »Grbovi paškog plemstva«

U vijećnici na katu Kneževog dvora u Pagu od 15. do 30.7.2017. održava se izložba „Grbovi paškog plemstva“. Izložba se može pogledati svaki dan od 20 do 23 sata. Izložba prikazuje 40 grbova paških plemićkih obitelji, te vedute grada Paga i starog grada Paga. Izloženi grbovi još se danas mogu naći u obliku kamenih reljefa na pročeljima kuća te u rukopisnom grbovniku paškog plemstva bilježnika i kroničara Marka Laura Ruića iz 1784. godine, izvedenih kao crno-bijeli crteži sa stilskim karakteristikama iz kasnijih stoljeća. Ova izložba prezentira grbove potpuno redizajnirane i kolorirane, ali uvijek izvedene u skladu s heraldičkim pravilima i na temelju opisa i materijalnih tragova. Dizajn grbova predstavljenih na izložbi stilom i izvedbom približen je grbovima iz vremena XIV. – XVI. stoljeća, dakle u vremenu kada i nastaju. Izložba je edukativnog i informativnog karaktera s ciljem upoznavanja, vrednovanja i daljnje prezentacije bogate kulturno-povijesne baštine grada Paga. Autor izložbe je Heraldic art Rijeka, pokrovitelj Grad Pag, a održava se u sklopu „Paškog kulturnog ljeta 2017.“ u organizaciji C

entra za kulturu i informacije Pag.

(preneseno i prilagođeno s http://pag-centar.hr/izlozba-grbovi-paskog-plemstva/ 15.07.2017.)