Izložba »Državni grb Dubrovačke Republike«, Dubrovački muzeji, 2010.

Frane Čizmić: »Državni grb Dubrovačke Republike«, Dubrovački muzeji, 2010.

Frane Čizmić: »Državni grb Dubrovačke Republike«, Dubrovački muzeji, 2010.

Izložba »Državni grb Dubrovačke Republike« u organizaciji Dubrovačkih muzeja, autora Frane Čizmića, otvorena je 5. veljače 2010. u Kneževu dvoru u Dubrovniku.

Na izložbi je cjelovito prikazan povijesni razvoja državnog grba Dubrovačke Republike. Analizira se podrijetlo državnog grba, njegova simbolička uloga u životu Republike, značenje u međunarodnim odnosima, kao i promjene u njegovu prikazivanju, kroz vrijeme i u različitim medijima, s osobitim obzirom na uporabu i interpretaciju boja, odnosno činjenicu da se s vremenom srebrna sve češće zamjenjuje plavom bojom. Osim državnog grba, prikazana su i ostala državna obilježja (sv. Vlaho, grb “Libertas” i dr.)

Uz izložbu je tiskan i katalog, s tekstom na hrvatskom i engleskom jeziku i 53 ilustracije/fotografije u boji.

Izložba je bila otvorena do kraja travnja 2010.