»Hrvatski simbolički identitet« u Centru za kulturu Trešnjevka, 18.4. – 30.5.2019.

»Hrvatski simbolički identitet«, 18.4. - 30.5.2019.

»Hrvatski simbolički identitet«, 18.4. – 30.5.2019.

Centar za kulturu Trešnjavka, Sociokulturni odjel i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo imaju čast i zadovoljstvo pozvati vas na ciklus predavanja »Hrvatski simbolički identitet« koji će se održavati četvrtkom u 20h u Centru za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb.


»Hrvatski simbolički identitet«

Interdisciplinarni se projekt kroz ciklus tribina bavi suvremenim hrvatskim simboličkim identitetom. Simbolički identitet zemlje iznimno je važan kao pretežito vizualni način njenog predstavljanja „prema van“ drugim zemljama i narodima kao i „prema unutra“ vlastitim građanima/kama. Fokus će biti na tri najvažnija službena državna simbola države, određena kao takva najvišim međunarodnim i državnim pravnim aktima: zastava i grb, himna i državni blagdani.

Cilj je povezati znanstvenike i stručnjake koji se bave istraživanjem suvremenih hrvatskih simbola sa širom javnošću koju se kroz niz tribina želi upoznati s važnošću postojanja i očuvanja simboličkog nacionalnog i državnog identiteta, te s poviješću nastanka i razvoja, sadržaja, promjena i primjena hrvatskih državnih simbola. Važnost uključenja građana u upražnjavanje nacionalnog simboličkog sadržaja, što je pak moguće samo razvojem boljeg razumijevanja i osobnog usvajanja tog sadržaja kao sastavnog dijela vlastitog nacionalnog identiteta, u znanstvenoj je literaturi istaknuto je kao ključno za njegovo održanje te, posljedično, za jačanje nacionalnog identiteta uopće.

(Oblikovanje postera: Antonela Klemenčić, foto: Željko Heimer)


Teme susreta

18.4.2019.
doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Hrvatski državni blagdani

25.4.2019.
doc. dr. sc. Tomislav Galović
Hrvatski heraldičari u 20. stoljeću

9.5.2019.
mr. sc. Mirko Marjan
Hrvatska odlikovanja

16.5.2019.
dr. sc. Željko Heimer
Hrvatski municipalni identitet: grbovi i zastave gradova i općina u Hrvatskoj

23.5.2019.
Marin Sabolović, mag. geog.
Vizualni identitet hrvatskih oružanih formacija s posebnim osvrtom na službene odore

30.5.2019.
izv. prof. dr. sc. Božo Skoko
Imidž Hrvata i Hrvatske u svijetu – kroz povijest i danas


Autorica projekta: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
Diplomirala sociologiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu a 2013. doktorirala obranom disertacije „Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva“. Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja, 2014. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice te zaposlena na radnom mjestu poslijedoktorandice, a 2016. na radnom mjestu docentice na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autorica je monografije o hrvatskom identitetu te kourednica zbornika i (ko)autorica niza znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama i zbornicima o hrvatskom društvu iz područja socijalne ekologije, sociologije prostora, te konstrukcije identiteta s naglaskom na simboličku dimenziju. Sudionica je brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dobitnica je nekoliko stipendija od kojih su najistaknutije Fulbright te British Scholarship Trust. Nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine te nagradom „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007. godine. Glavna je  urednica časopisa „Socijalna ekologija“. Predstojnica je Katedre za socijalnu ekologiju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Članica je niza strukovnih organizacija.


Detalji projekta http://www.cekate.hr/?p=33282