Hrvat – novi državni herold Švedske

Državni herald emeritus Henrik Klackenberg simbolično predaje Davoru Zovku ploču stare službe Heralda Kraljevstva, na svečanosti upriličenoj u čast Henrika Klackenberga. (Foto: Martin Sunnqvist)

Švedski državni arhiv objavio je da 15. lipnja 2022. godine službu državnog herolda preuzima Davor Zovko, ugledni heraldičar i heraldički umjetnik rodom iz Mostara, koji živi i radi u Švedskoj, a ponosni smo i da je član HGZD-a.

Državni herold (statsheraldiker) službenik je Državnog arhiva nadležan za heraldiku. Ova služba uspostavljena je 1953. u ovom obliku, a nasljeđuje službu kraljevskog herolda (riksheraldiker) koja postoji barem od 15. stoljeća, no Kraljevski heraldički ured (Riksheraldikerämbetet) uspostavljen je tek 1734.
kada je imenovan prvi kraljevski herold Conrad Ludvig Transchiöld. Za njim je slijedilo još osam nositelja te dužnosti, a od 1953. kada je ured sjedinjen s Nacionalnim arhivom imenovano je još četiri herolda prije Zovka. Zovkov prethodnik Henrik Klackenberg imenovan je 1999. godine te je sada umirovljen. Tako je Zovko četrnaesti redovni državni herold od 1734., a peti s današnjim nazivom te službe.

U Švedskoj državni herold skrbi o zaštiti državnih obilježja (grba i zastave) od uzurpacije i pogrešne uporabe, komponira (dizajnira idejno i/ili likovno) i odobravati grbove državnih institucija, pokrajina i općina, služi kao referentna instancija državnim organima koji kontroliraju i odobravaju zaštitne znakove, zadužen je za širenje i popularizaciju znanja o heraldici i širenje heraldičke tradicije te predstavlja državu u međunarodnim heraldičkim kontekstima. Državni herald je ex officio stalni sazivatelj i tajnik Heraldičkoga vijeća, čije delegate imenuje izravno vlada.

Davor Zovko rođen je 1965. godine, magistar je pedagogije. Tema njegovig magistarskog rada bila je upravo heraldika. Obranio je 2017. godine disertaciju za licencijat filozofije (Fil. Lic., švedski akademski naziv između magisterija znanosti i doktorata) iz područja socijalnog rada, s temom
evaluacija i upravljanja u državnim institucijama. Ima dugogodišnje iskustvo u javnoj upravi, između ostalog i kao znanstvenik te evaluator. Od 1996. vodi samostalni heraldički studio u kojemu je komponirao veći broj grbova udruga, obitelji, visokih crkvenih službenika te poznatih osoba. Pobijedio na više heraldičkih natječaja, od kojih su najvažniji natječaj za komponiranje grba Švedskog društva za heraldiku (SHS) te za izradu ex librisa za Nj. K. V. princa Carla Philipa Švedskog. Do sada je objavio pet knjiga od kojih dvije obrađuju heraldiku i faleristiku. Objavio i niz poglavlja u knjigama te članaka o heraldici i faleristici. Zovko nosi nazive u više viteških redova: vitez je Velikoga Križa Sv. Groba Jeruzalemskoga, vitez
zapovjednik Sv. Grgura Velikoga i vitez Sv. Jurja, nagrađen je i Zlatnom medaljom za zasluge SHS-a.

Čestitamo našem Davoru, želimo mu uspješnu službu, koju ćemo sa zanimanjem pratiti.