HGZD sunakladnik monografije Ana Marija Ambrušec: »Heraldička baština križevačko-kalničkog područja«

Ana Marija Ambrušec »Heraldička baština križevačko-kalničkog područja«, Meleagrina i HGZD, Zagreb, 2019.

Ana Marija Ambrušec »Heraldička baština križevačko-kalničkog područja«, Meleagrina i HGZD, Zagreb, 2019.

HGZD je zajedno s vrbovačkom dizajnerskom tvrtkom Meleagrina nakladnik vrijedne monografije mlade povjesničarke Ane Marije Ambrušec pod naslovom »Heraldička baština križevačko-kalničkog područja«. Njezina monografija proizašla je iz njezinog diplomskog rada obranjenog na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a predstavlja svježe istraživanje grbova, prije svega kalničkog plemstva, specifičnog oblika “sitnog” plemstva koje je stoljećima uživalo određene povlastice, obrađivalo zemlju i branilo ovaj kraj.

Iz predgovora izv. prof. dr. sc. Tomislava Galovića prenosimo:

Hrvatska heraldička baština koja se čuva u brojnim arhivima, muzejima i knjižnicama te na javnim i privatnim prostorima veliko je istraživačko područje koje čeka svoje stručnjake, pregaoce i promotore. Iako je područje kontinentalne Hrvatske još koncem 19. stoljeća obrađeno u kapitalnom djelu – heraldičkom zborniku Ivana Bojničića Kninskog (1858. – 1925.) na njemačkom jeziku Der Adel von Kroatien und Slavonien („Plemstvo Hrvatske i Slavonije“) tiskanom u Nürnbergu 1899. godine u glasovitoj ediciji »J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch« (IV, 13) – ostalo je više nego dovoljno prostora za nova istraživanja i proučavanja ovog vrijednog segmenta hrvatske i europske povijesti.

Knjiga, odnosno monografija Heraldička baština križevačko-kalničkog područja koja je pred nama i zainteresiranim čitateljima u rukama upravo nastavlja tim putem, ujedno ga obogaćujući, a rezultat je istraživačkog rada i zalaganja Ane Marije Ambrušec, povjesničarke s diplomom Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Heraldička baština kontinentalne Hrvatske specifično je područje istraživanja, ali i prostor koji nudi brojna nova saznanja i sukladno tome nove historiografske rezultate. Za razliku od istočnojadranskoga prostora (i njegovih većih gradova) koji je mnogo bolje istražen i očuvan, heraldička baština križevačko-kalničkog područja istraživački je izazov te se upravo ovim radom u središte pozornosti postavlja tamošnje plemstvo i njegova heraldička baština u rasponu od srednjega do ranoga novog vijeka.

Monografija Heraldička baština križevačko-kalničkog područja zamišljena je i ostvarena kao pregled, rekapitulacija, ali i izvorno arhivsko istraživanje povijesnih vrela i terenskog obilaska tog prostora kontinentalne Hrvatske s usmjerenjem na heraldičke spomenike koji su dosad ipak velikom dijelom bili neobrađeni i(li) nepoznati. Rad stoga predstavlja vrstan prinos istraživanju križevačko-kalničke heraldičke baštine u razdoblju srednjeg i ranog novog vijeka. Publikacija se objavljuje u sunakladništvu Meleagrina iz Vrbovca i vrlo agilnog Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva u Zagrebu, koje je odmah prepoznalo njezinu stručnu vrijednost, te uz financijsku podršku Općine Kalnik.


Autor: Ana Marija Ambrušec
Naslov: Heraldička baština križevačko-kalničkog područja
ISBN: 978-953-59163-2-1 (HGZD), 978-953-56659-6-0 (Meleagrina)
Nakladnici: Meleagrina d.o.o., Vrbovec; Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zagreb
Urednik: izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
Recenzenti: prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, prof. dr. sc. Hrvoje Petrić
Broj stranica: 150
Uvez: tvrdi
Dimenzije: 26 cm × 19 cm (10″×7,5″)
Cijena: 100 kn (~14 €)
Cijena dostave može varirati.

Narudžbe na meleagrina.doo@gmail.com

Tiskanje ove knjige financijski je pomogla Općina Kalnik.