HGZD podrupire inicijativu za obilježavanje Svjetskog veksilološkog dana – 1. listopada

Wolrd Vexilology Day - October 1

Wolrd Vexilology Day – October 1

Portlandsko društvo za zastave (Portalnd Flag Association, PFA) pokrenulo je nedavno inicijaltivu proglašenja 1. listopada Svjetskim veksilološkim danom te je pozvalo druge veksilološke udruge da podrže to inicijativu i pridruže se obilježavanju Svjetskog veksilološkog dana već od ove godine.

Svjetski veksilološki dan zamišljen je kao proslava zastava i znanosti koja ih proučava (veksilologija) u organizaciji udruga i institucija koje se njome bave.

Veksilološke udruge pozvane su da na taj dan promiču svoje ciljeve u javnosti, organiziraju najrazličitija moguća događanja, od predavanja, okruglih stolova, javnog isticanja zastava i na drugi način koji nađu primjerenim.

Prema Međunarodnoj federaciji veksiloloških udruženja (FIAV) “rođenjem suvremene veksilologije obično se smatra objavljivanje prvog broja časopisa The Flag Bulletin, prvog znanstvenog časopisa za proučavanje zastava, koji je izašao 1. listopada 1961. godine, a urednici su mu bili Gerhard Grahl i Whitney Smith.”Inicijativu podrupire i niz drugih nacionalnih veksiloloških udruga, sa središnjom web stranicom na vexiday.org te Facebook stranicom World Vexillology Day