Flag Heritage Foundation objavio »Vexillology as a Social Science« Željka Heimera

Heimer: »Vexillology as a Social Science«, Flag Heritage Foundation, Danvers, MA, 2017.U travnju je ove godine izašla iz tiska šesta publikacija u nizu The Flag Heritage Foundation Monograph and Translation Series (Serija monografija i prijevoda Zaklade za zastavnu baštinu) pod naslovom Vexillology as a Social Science (Veksilologija kao društvena znanost), koja predstavlja engleski prijevod i prilagodbu značajnog udijela teorijskog dijela doktorske disertacije Željka Heimera, koju je obranio 2013. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ozrena Žuneca.

Autorov engleski prijevod značajno je uredio i prilagodio američkoj, a i svjetskoj publici Edward (Ted) B. Kaye, bivši urednik (1996. – 2012.) znanstvenog časopisa Raven: A Journal of Vexillology Sjevernoameričkog veksilološkog društva (North American Vexillological Association, NAVA), i sadašnji urednik (od 2011.) veksilološkog biltena Vexilloid Tabloid kojeg izdaje zastavno društvo Portlanda (Portland Flag Association, PFA), kojeg, dakako, u GiZ dobro  poznajemo kao lektora naših engleskih tekstova.

Zaklada za zastavnu baštinu (Flag Heritage Foundation, FHF) osnovana je 1971. s ciljem, između ostalog, da „prikuplja, organizira i objavljuje informacije o svim aspektima zastava i srodnih simbola“ te da „promovira u široj javnosti poznavanje bogate povijesti zastava kao temelja za međunarodno razumijevanje i poštovanje nacionalne baštine“. Zaklada je ranije često organizirala izložbe zastava i druge javne manifestacije posvećenje širenju svijesti o veksilološkoj znanosti. Među današnjim aktivnostima značajno mjesto zauzima program Zaklade za osiguranje primjerenog tretmana za značajne zbirke veksilološke dokumentacije nakon smrti istaknutih veksilologa. Zaklada ima program potpore katalogiziranju veksiloloških publikacija, a ima i nezanemarivu zbirku američkih zastava. Među njezinim aktivnostima je, dakako, i objavljivanje prijevoda značajnih veksiloloških radova originalno objavljenih na drugim jezicima, a u svrhu njihove bolje dostupnosti istraživačima iz cijelog svijeta.

Do sada su u nizu objavljeni sljedeći naslovi: The Estonian Flag: A Hundred Years of the Blue-Black-White (Estonska zastava: Sto godina crno-plavo-bijele), Karla Auna, 2010., Emblems of the Indian States (Amblemi indijskih država), Davida F. Phillipsa, 2011., History of the Haitian Flag of Independence (Povijest zastave nezavisnosti Haitija), Odette Roy Fombrun, 2013.; The Double Eagle (Dvoglavi orao), Davida F. Phillipsa, 2014. te Flags and Emblems of Colombia (zastave i amblemi Kolumbije), Pedra Julia Dousdebésa, 2016.

Sukladno ciljevima Zaklada široko distribuira svoje publikacije, nerijetko besplatno knjižnicama i heraldičko-veksilološkim udrugama. Tako je i ova veći dio naklade od 500 primjeraka ovog prijevoda poklonjen knjižnicama i institucijama širom svijeta, a po primjerak je osiguran za delegate 25. međunarodnog veksilološkog kongresa koji se održava u kolovozu ove godine u Londonu. Manja količina preostalih primjeraka dostupna je od autora, također s mogućim značajnim povlasticama za članove HGZD-a i čitatelje GiZ.

Monografija predstavlja uvod u razmatranje položaja veksilološke discipline u znanosti, predstavlja kratki pregled razvoja veksilologije, raščlanjuju se načela te kritike koje su ovoj znanosti upućene. Na kraju predlaže se podjela na čistu i primijenjenu veksilologiju, u kojoj značajno mjesto imaju društvene znanosti, sociologija prije svega.

Prilikom izrade prijevoda, autori i urednik izradili su prošireni prijevod disertacije, koji osim spomenutog sadrži i poglavlja o vojnim zastavama općenito i onim korištenim na području Hrvatske te posebno detaljnu raščlambu zastava Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata i nakon njega. Toliki tekst i više od 200 ilustracija u boji prelaze mogućnosti i ciljeve Zaklade te nisu mogli biti uključeni u ovu publikaciju, no za zainteresirane i taj je prošireni tekst objavljen u print-on-demand izdanju HGZD-a pod naslovom Exploring Vexillology through Military Unit Flags, o čemu vidi ovdje.

 

Vexillology as a Social Science
Autor: Željko Heimer
Urednik: Edward B. Kaye
ISBN: 978-1-4507-2432-0
Broj stranica: 72
Uvez: meki
Dimenzije: 21,5 cm × 28 cm (8.5″×11″)
Cijena: 15USD/14EUR (~100 kn)
Cijena dostave može varirati.
http://www.flagheritagefoundation.org/fhf-publications/vexillology-social-science/