Željko Heimer

Željko Heimer

Željko Heimer, LF

Lieutenant Colonel Titular Associate Prof. Dr. Željko Heimer, MSc, EE, LF, FF, president of the Fédération Internationale des Associations Vexillologiques (FIAV) was born on 23 April 1971. in Zagreb, Croatia. He graduated in the University of Zagreb, at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, in Industrial Electronics in 1997; since 1999 he is an officer in the Croatian Armed Forces, currently holding a rank of Lieutenant Colonel of Information Technologies Service. Master of science in electronics in 2005. Achieved PhD in Sociology at the postgraduate doctoral studies in Faculty of Philosophy (Faculty of Humanities and Social Sciences) of the University in Zagreb focusing on topic of military flags from the Homeland War and the visual identity of Armed Forces. In 2022 named a scientific associate and in 2023 a titular associate professor at the University of Zagreb and the University of Rijeka.

Predsjednik FIAV-a

Predsjednik FIAV-a

Since 1995 an active member of the international association Flags of the World (FOTW); since 1996 FOTW web site editor, 1996 – 1997 FOTW vice-director. He participated in the International Congresses of Vexillology in York, 2001, Stockholm, 2003, Buenos Aires, 2005, Berlin, 2007, Yokohama, 2009, and Washington, 2011, Rotterdam, 2013, Sydney, 2015, London, 2017, San Antonio 2019, and the International Congresses of Genealogical and Heraldic Sciences in Stuttgart, 2010 and Maastricht, 2012.

In 2005 prepared an exhibition of Norwegian flags in Zagreb followed in a series of other places in Croatia and Norway. In 2006 with collaborators, he established the Croatian Heraldic and Vexillological Association (HGZD) and becomes its president and the editor of the semi-annual journal »Grb i zastava«.

Maintains the web site the Flags and Arms of the Modern Era (FAME) where he publishes the results of his vexillological study of the historic and current flags, mainly in the region of Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina.

He published eight monographies on the coats of arms and flags, of Croatia (2008) and of Zagreb (2009), on heraldic and vexillological descriptions (2016), on vexillology and Croatian military flags in English (2016), on vexillology as a social science in English (2017), a bilingual English-Croatian on flags of Israel (2019), on the flags of Rijeka (2022), on a heraldic artist Milan Sunko (2024), chapters in an university manual (2024) and a number of scientific, professional and popular articles in Croatia and abroad.

Zmaj od Mesničkih vrata

Zmaj od Mesničkih vrata

He is an associate member of the Académie internationale d’héraldique (AIH, since 2011), a honorary member of the Macedonian Heraldic Association (MGD, since 2011), the Bulgarian Heraldic and Vexillological Society (BHVS, since 2009), and the Italian Center for Vexillological Sudies (CISV, since 2021), and a Fellow of the Flag Research Centre (FRC, since 2016). He is a member of the Croatian National Committee of Historical Sciences (HNOPZ, since 2012). He was appointed chief of heraldic office (herald) of the Society of Brethren of the Croatian Dragon (DBHZ) in 2018 and in 2021 he was elected to the office of Master of Ceremonies in the same Society. He was elected president of FIAV, the International Federation of Vexillological Associations, in 2019.

For his work in promotion and preservation of this part of the national heritage he was awarded the national Order of Croatian Wattle by the President on Croatia in 2010 and in 2017 the Order of Croatian Daystar with the Effigy of Marko Marulić for extraordinary merit in culture in the field of heraldry and vexillology and their long-standing promotion in the Republic of Croatia and in the world. For his work in vexillology he was awarded the title Fellow of the Federation (FF) by the FIAV in 2015. For his outstanding original contributions to the science of vexillology the FIAV awarded him its highest recognition, the Laureate of the Federation (LF) in 2017.


Bibliography (partial):

 • Željko Heimer: Uvod u veksilologiju. U: Mirjana Matijević Sokol, Tomislav Galović (ur.): Hrvatska heraldička baština I. – odabrane teme / Priručnik za studente, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press, Zagreb, 2024.: 279-296.
 • Željko Heimer: Suvremena hrvatska municipalna heraldika – neke osnovne značajke. U: Mirjana Matijević Sokol, Tomislav Galović (ur.): Hrvatska heraldička baština I. – odabrane teme / Priručnik za studente, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press, Zagreb, 2024.: 245-263.
 • Željko Heimer (translation): Croatian Heraldic Heritage I. – Selected Topics / Handbook for Students. U: Mirjana Matijević Sokol, Tomislav Galović (ur.): Hrvatska heraldička baština I. – odabrane teme / Priručnik za studente, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press, Zagreb, 2024.: 297-299.
 • Željko Heimer: Milan Sunko – heraldički umjetnik svjetskog glasa, niz Acta eto studia draconica knjiga 18, Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“, Zagreb, 2024.
 • Željko Heimer: Jedina sačuvana zastava Markgrofovije Istre iz kraja 19. stoljeća nalazi se u krčkom Interpretacijskom centru martitimne baštine otoka Krka?, Krčki kalendar 2024., Krk, Glosa d.o.o. Rijeka, 2024. : 65-68.
 • Željko Heimer: Zastave Cipra. Glas narodne diplomacije, 52 (2023), xx-xx.
 • Željko Heimer: Predstavljene prigodne poštanske marke „Hrvatske zastave“ | Commemorative Postage Stamps “Croatian flags” Presented, Grb i zastava, 34, studeni/November 2023, pp. 1, 17-20, 34.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 34, studeni/November 2023, p. 2.
 • Željko Heimer: Latvijske zastave. Glas narodne diplomacije, 51 (2023), 30-31.
 • Željko Heimer: Dan hrvatske zastave 5. lipnja – 175. obljetnica hrvatske trobojnice. Glas narodne diplomacije, 50 (2023), 36-39.
 • Petar Džaja, Željko Heimer, Magdalena Palić, Ivan Križek, Ivan Zemljak, Anđelko Gašpar, Krešimir Severin: Životinje na grbovima gradova u Republici Hrvatskoj (II. dio), Hrvatski veterinarski vjesnik, 31 (2023) 3: 74-83. (pregledni rad) https://hvk.hr/cms/wp-content/uploads/2023/09/31_3_2023_HVV_-web.pdf
 • Željko Heimer: Portugalske zastave. Glas narodne diplomacije, 49 (2023), 29-31.
 • Petar Džaja, Željko Heimer, Magdalena Palić, Ivan Križek, Ivan Zemljak, Anđelko Gašpar, Krešimir Severin: Životinje na državnom grbu i grbovima hrvatskih županija (I. dio), Hrvatski veterinarski vjesnik, 31 (2023) 2: 72-82. https://hvk.hr/cms/wp-content/uploads/2023/06/31-2-2023-HVV-web-1.pdf
 • Željko Heimer: Povijest nacionalnih simbola židovskog naroda i Države Izrael te utjecaj holokausta na njihov razvoj In: Hajdarović, Miljenko, et. al.: Zbornik radova I. regionalnog seminara o ljudskim pravima 2012. godine, Židovska općina Čakovec, Čakovec, 2023. [28 str.] https://zidovska-opcina-cakovec.hr/aktualno/objavljen-elektronski-zbornik-radova-1-regionalnog-seminara-o-ljudskim-pravima/
 • Željko Heimer: Rumunjske zastave. Glas narodne diplomacije, 48 (2023), 25-28.
 • Željko Heimer: Postkongresni veksilološki skup – Rijeka 2022 | Post-Congressional Vexillological Event – Rijeka 2022, Grb i zastava, 33, svibanj/May 2023, pp. 7, 20.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 33, svibanj/May 2023, p. 2.
 • Željko Heimer: Dall’ufficio del Presidente della FIAV [Prefazione], Vexilla Italica, Numero speciale per i 50 anni del CISV e i 100 anni dalla nascita di Aldo Ziggioto: su emblemi e vessilli Vol III., nr. 95 Luglio-Dicember 2020 [sc. 2022], pp. 10-11.
 • Željko Heimer: Bljesci: Hrvat – novi državni herold Švedske | Flashes: Croat – a New State Herald of Sweden, Grb i zastava, 32, studeni/November 2022, p. 33.
 • Željko Heimer: Izvještaj s ICV29 Ljubljana 2022 | ICV29 Ljubljana 2022 Report, Grb i zastava, 32, studeni/November 2022, pp. 14-19.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 32, studeni/November 2022, p. 2.
 • Željko Heimer: „Milan Sunko – a forgotten world renowned Croatian heraldic artist“, Review of Croatian History, XVIII (2022) 1:175-209. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rch/article/view/24286
 • Željko Heimer: Zastave Hašemitske Kraljevine Jordan. Glas narodne diplomacije, 47 (2022), 42-43.
 • Željko Heimer: Historical Origins of Contemporary Croatian Municipal Flags. In: ICV27 London 2017 – 27th International Congress of Vexillolgy, London, England, August 2017, The Flag Institute, London, 2022. E1:1-53. https://www.flaginstitute.org/wp/wp-content/uploads/2022/11/ICV27-E1-Heimer.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Rijeke – Monografija dva stoljeća borbe grada za pravo na svoju zastavu, Udruga Slobodna Država Rijeka, Rijeka, 2022.
 • Željko Heimer: Dall’ufficio del Presidente della FIAV [Prefazione], Vexilla Italica, Numero speciale per i 50 anni del CISV e i 100 anni dalla nascita di Aldo Ziggioto: su emblemi e vessilli Vol III., nr. 95 Luglio-Dicember 2020 [sc. 2022], pp. 10-11.
 • Željko Heimer: Zastave Litve. Glas narodne diplomacije, 46 (2022), 24-25.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 31, svibanj/May 2022: 2.
 • Željko Heimer: Bljesci | Flashes, Grb i zastava, 31, svibanj/May 2022: 16-17, 25, 33.
 • Željko Heimer: Nova zastava Daytona | New Flag of Dayton, Grb i zastava, 31, svibanj/May 2022: 31-32.
 • Željko Heimer: Zastave Finske. Glas narodne diplomacije, 45 (2022), 30-32.
 • Željko Heimer: Ten Years of the Dictionary of Vexillology. In: Ralph Kelly, Ralph Bartlett: Proceedings of the 26th International Congress of Vexillology, Sydney, Australia, 31 August – 4 September 2015., Sydney : FlagsAustralia, 2022. http://www.flagsaustralia.com.au/12%20Heimer.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Japana. Glas narodne diplomacije, 44 (2022), 24-25.
 • Željko Heimer: Zastave Egipta. Glas narodne diplomacije, 43 (2021), 23-26.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 30, studeni/November 2021: 2.
 • Željko Heimer: Veksilološka praksa: Stožaste zastave | Vexillological Practice: Conical Flags, Grb i zastava, 30, studeni/November 2021: 32-33.
 • Željko Heimer: Bljesci | Flashes, Grb i zastava, 30, studeni/November 2021: 33.
 • Željko Heimer: Zastave Rijeke – dva stoljeća kontroverzi. (sažetak) U: Agičić, Damir i Galović, Tomislav (ur.): VI. kongres hrvatskih povjesničara „Kultura“ – Zbornik sažetaka i raspored rada, Rijeka, 29. rujna – 2. listopada 2021., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu i Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, 2021. : 99 – 100. http://www.isp.hr/wp-content/uploads/Sesti_kongres_hrvatskih_povjesnicara_KB_za_web.pdf
 • Željko Heimer: Međunarodne aktivnosti Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva 2006. – 2021. (sažetak) U: Agičić, Damir i Galović, Tomislav (ur.): VI. kongres hrvatskih povjesničara „Kultura“ – Zbornik sažetaka i raspored rada, Rijeka, 29. rujna – 2. listopada 2021., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu i Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, 2021. : 100 – 101. http://www.isp.hr/wp-content/uploads/Sesti_kongres_hrvatskih_povjesnicara_KB_za_web.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Kosova. Glas narodne diplomacije, 41 (2021), 32-34.
 • Željko Heimer: Epidemijska sociologija – uporaba zastava u kontroli i prevenciji širenja zaraznih bolesti. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 59 (2021) 219: 303-321. https://hrcak.srce.hr/255064 https://doi.org/10.5673/sip.59.0.12
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 29, svibanj/May 2021: 2.
 • Željko Heimer: Bljesci | Flashes, Grb i zastava, 29, svibanj/May 2021: 15, 19, 29.
 • Željko Heimer: Nove knjige – Božić i Ćosić o genezi, simbolici i povijesti hrvatskih grbova | New Books – Božić and Ćosić on Genesis, Symbolism, and History of Croatian Coats of Arms, Grb i zastava, 29, svibanj/May 2021: 27-28.
 • Željko Heimer: Simbol identiteta – Hrvatska zastava kroz povijest, in: Žarko Ivković, ed.: Večernji list specijal – Hrvatska 30 godina neovisnosti, Večernji list, Zagreb, ožujak 2021: 8-12.
 • Željko Heimer: Zastave Australije. Glas narodne diplomacije, 40 (2021), 16-18.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 28, studeni/November 2020: 2.
 • Željko Heimer: Bljesci | Flashes, Grb i zastava, 28, studeni/November 2020: 5, 25-26, 28, 32.
 • Željko Heimer: Zastava hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije | Flagof the Croatian Presidency of the Council of European Union, Grb i zastava, 28, studeni/November 2020: 33.
 • Željko Heimer (translation): Croatian Coats of Arms: Genesis, Symbolism, History: Summary. In: Božić, Mate and Ćosić, Stjepan: Hrvatski grbovi: geneza – simbolika – povijest. Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, 2021, pp. 205–209.
 • Željko Heimer (Überzetzung): Kroatische Wappen: Ursprung, Symbolik, Geschichte: Zusammenfassung. In: Božić, Mate and Ćosić, Stjepan: Hrvatski grbovi: geneza – simbolika – povijest. Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, 2021, pp. 211–216.
 • Željko Heimer: Splitske zastave (1) – Zastave grada Splita. Kulturna baština, 46 (2020) : 25 – 68. https://hrcak.srce.hr/261119
 • Željko Heimer: Proslov Prezidenta FIAV. [in English and Czech], Sborník přednášek ze 7. českého národního vexilologického kongresu / Proceedings ofthe 7th Czech National Congress of Vexillology, Frýdek-Místek 2020. ed. Petr Exner, Česka vexilologická společnost, z. s. Praha, 2020, 9-14. (video stream at https://www.youtube.com/watch?v=QuB2yskuBtQ duration 9:35)
 • Željko Heimer: Zastave Saudijske Arabije. Glas narodne diplomacije, 39 (2020), 18-21.
 • Željko Heimer: NAVA 54 Pivots into Cyberspace: FIAV President’s Remarks, Vexillum 11 (2011), 6.
 • Alex Cachinero-Gorman: The FM Interview – New FIAV President Željko Heimer. Flagmaster: Vexillological Magazine of the Flag Instgitute, 160 (2020), 12-14.
 • Željko Heimer: Čileanske zastave. Glas narodne diplomacije, 38 (2020), 20-24.
 • Željko Heimer: Zastave NR Kine. In: Karafilipović, Andrija (ed.): 克罗地亚 – 中国 Hrvatska Kina, knjiga dva: Prijateljstvo dostojno poštovanja. Uz 30. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine. Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva, Zagreb, 2021, pp. 147–151.
 • Жељко Хајмер | Željko Heimer: Улогата на хералдичката комисија во современиот хералдички дизјан во Хрватска | Role of the Heraldic Commission to the Contemporary Croatian Heraldic design. Македонски хералд | Macedonian Herald, 15 (2020), 25-41. https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/issue/view/9
 • Željko Heimer: Uvod u istraživanje zmajske heraldike. Časopis za suvremenu povijest, 52 (2020) 2: 485-516. https://doi.org/10.22586/csp.v52i2.10395
 • Željko Heimer: Ruske zastave – Od ratne pomorske do nacionalne zastave. In: Karafilipović, Andrija (ed.): Hrvatska-Rusija, knjiga dva: Prijateljstvo za bolje sutra: Od Markarijana do Azimova. Hrvatsko-rusko društvo prijateljstva, Zagreb, 2020, pp. 58–68.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial, Grb i zastava, 27, svibanj/May 2020: 2.
 • Željko Heimer: Armenske zastave. Glas narodne diplomacije, 37 (2020), 23-26. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/214-gnd-37
 • Željko Heimer: Mađarske zastave. Glas narodne diplomacije, 36 (2020), 16-18. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/211-gnd-36
 • Željko Heimer: Zastave Izraela | The Flags of Israel. Židovska općina Zagreb / The Jewish Community of Zagreb, Zagreb, 2019.
 • Željko Heimer: Zastave Islamske Republike Iran. Glas narodne diplomacije, 35 2019, 34-37. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/209-gnd-35
 • Жељко Хајмер | Željko Heimer: Воведни белешки за хрватската општинска хералдика и вексилологија | Some introductory notes on Croatian municipal heraldry and vexillology. Македонски хералд | Macedonian Herald, 13 (2019), 16-29.  https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/issue/view/3
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 26, studeni/November 2019, p. 2.
 • Željko Heimer: Zastave Kraljevine Švedske. Glas narodne diplomacije, 34 2019, 21-24. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/203-gnd-34
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 25, svibanj/May 2019, p. 2.
 • Željko Heimer: Nove knjige | New Books : Dmičić: Državna obilježja i simboli BiH | State Insignia and Symbols in B&H; Šarić Kostić: Splitski grbovi | Coats of Arms of the City of Split; Tematski broj Hrvatske revije o heraldici | A Thematic Number of Hrvatska revija on Heraldry. Grb i zastava, 25, svibanj/May 2019, p. 23-24.
 • Željko Heimer: Zastave Kraljevine Belgije. Glas narodne diplomacije, 33 2019, 20-23. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/198-gnd-33
 • Željko Heimer: Suvremena hrvatska municipalna heraldika. 33-35. U: Tomislav Galović (ur.) Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Hrvatska revija, Matica hrvatska, Zagreb, 1 2019, 3-38. http://www.matica.hr/hr/575/suvremena-hrvatska-municipalna-heraldika-29001/
 • Željko Heimer: Zastave Bosne i Hercegovine. Glas narodne diplomacije, 32 2019, 30-35. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/195-gnd-32
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Slovenije. Glas narodne diplomacije, 31 2018, 19-21. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/99-gnd-31
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 24, studeni/November 2018, p. 2.
 • Željko Heimer: Nove knjige | New Books : Japanska heraldika za zapadnjake | Japanese Heraldry for Westerners. Grb i zastava, 24, studeni/November 2018, p. 22.
 • Željko Heimer: Svečana akademija povodom 170. obljetnice hrvatske državne zastave | Ceremonial Gala Marking the 170 Years of the Croatian State Flag. Grb i zastava, 24, studeni/November 2018, p. 2.
 • Željko Heimer: Zastave Kraljevine Norveške. Glas narodne diplomacije, 30 2018, 37-39. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/100-gnd-30
 • Željko Heimer: Danske zastave. Glas narodne diplomacije, 29 2018, 25-28. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/101-gnd-29
 • Željko Heimer: Zastave gradova prijatelja istaknute u Zagrebu | Flags of Twin Cities Hoisted in Zagreb. Grb i zastava, 23, svibanj/May 2018, 20-21.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 23, svibanj/May 2018, 2.
 • Željko Heimer: Bugarske zastave. Glas narodne diplomacije, 28 2018, 19-22. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/102-gnd-28
 • ჟელიკო ჰეიმერი [Zheliko Heimeri] (Željko Heimer): ხორვატიის თანამედროვე მუნიციპალური დროშების ისტრიული წარმოშობა [Khorvatiis Tanamedrove Municipaluri Droshebis Istoriuli Tsarmoshoba] (Historical Origins of the Contemporary Croatian Municipal Flags [text in Georgian], ჰეროლდი [Heroldi] (Herold), 6 (2017), pp. 22-60, Summary in English, p 143. http://heraldika.ge/uploads/heroldi_6_print.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Indije. Glas narodne diplomacije, 27 2017, 32-36. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/103-gnd-27
 • Željko Heimer: Errata za 1. dio (Zastave jadranskog priobalja na portolanskim kartama 1 – Zastave Senja) | Errata for Part 1 (Flags of Adriatic Coast on Portolan Charts 1 – Flags of Senj). Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 27.
 • Željko Heimer: Mauritanija mijenja zastavu | Mauritania Flag Change. Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 17.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 2.
 • Željko Heimer: Vexillology as a Social Science. Flag heritage Foundation, Danver, MA, 2017. http://www.flagheritagefoundation.org/fhf-publications/vexillology-social-science/
 • Željko Heimer: „Slavne pruge“ – zastave Malezije. Glas narodne diplomacije, 26 2017, 32-34. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/104-gnd-26
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 21, svibanj/May 2017, 2.
 • Željko Heimer: Domovinski rat kao izvor hrvatske nacionalne baštine (Predgovor). In: Sabolović, Marin (ed.): Semiologija obrambenoga Domovinskog rata: zbornik radova znanstveno-stručnog skupa. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017, 11-12.
 • Željko Heimer: Vojne zastave postrojbi iz Domovinskog rata. In: Sabolović, Marin (ed.): Semiologija obrambenoga Domovinskogh rata: zbornik radova znanstveno-stručnog skupa. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017, 49-59.
 • Željko Heimer: Zastave Crne Gore. Glas narodne diplomacije, 25 2017, 30-32. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/105-gnd-25
 • Željko Heimer: Zastave Katara. Glas narodne diplomacije, 24 2017, 36-37. https://www.khdp.hr/index.php/izdanja/gnd/106-gnd-24
 • Željko Heimer: Exploring Vexillology through Military Unit Flags: with an analysis of Croatian Armed Forces Flags during and after the 1991–1995 Homeland War. An adaptation of a doctoral thesis in sociology successfully defended in 2013 at the Faculty of Humanities and Social Studies of the University of Zagreb, Croatia. Edited by Edward B. Kaye. HGZD, Zagreb, 2016. Print od demand. http://www.lulu.com/shop/%C5%BEeljko-heimer/exploring-vexillology-through-military-unit-flags/paperback/product-22870919.html
Updated: 06.05.2024. — 08:50