Dubravka Peić Čaldarović

Dubravka Peić Čaldarović

Dubravka Peić Čaldarović

Dr. Sc. Dubravka Peić Čaldarović, was born in 1955 in Dubrava near Vrbovec. She graduated from the Faculty of Philosophy in Zagreb with a degree in history and sociology (1980) and a master’s degree from the Department of Historical Sciences of the same faculty (1996). After several temporary jobs, at the end of 1986 she became the curator of the Collection of Documents and Stamps at the Museum of the Croatian People’s Revolution in Zagreb, and then (1991) the head of the Collection of Heraldry and Sphragistics at the Croatian History Museum. In March 2006, it was reassigned to the 20th Century Documentary Collection at the same museum. So far, she has prepared a total of 7 solo exhibitions and collaborated in numerous catalogs of the Croatian History Museum and other museums in Croatia. Due to the popularization of the heraldic collection and museum exhibitions, she participated in many shows on Croatian radio and television. She was a representative of the Croatian History Museum in joint educational projects of Zagreb museums organized on the occasion of the International Museum Day 1997-1998. g. and the initiator of heraldic and genealogical museum workshops. She actively participated in a total of 17 scientific conferences in the field of heraldry, history and museology (of which 10 are international). She is a member of several professional associations (International Council of Museums – ICOM; Society for Croatian History, Section for Cultural Tourism of the Croatian Museum Society) and one of the founders of the Croatian Heraldic and Vexillolgical Society.


Selected heraldic bibliography:

Stručni članci, (katalozi, deplijani):

 • 1996. “Zbirka heraldike i sfragistike”. U katalogu: Museum 1846-1996. Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, str. 77-86.
 • 1996. Grbovi, grbovnice, rodoslovlja. Koprivnica: “Podravka” d.d. Koprivnica, Hrvatski
  povijesni muzej (deplijan izložbe)
 • 1997. “Muzealni aspekti heraldičke građe – na primjeru Heraldičke zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja”. Informatica Museologica, br. 27(1-2) 1996., Zagreb: MDC; str. 66-70.
 • 1997. “Plemenitaši Poznanovca u heraldičkoj zbirci Hrvatskog povijesnog muzeja”.U
  monografiji: Bedekovčina stara i plemenita. Bedekovčina: Oćina Bedekovčina, str.
  183-194.
 • 1997. Grbovi, grbovnice, rodoslovlja iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja. Zagreb:
  Muzej Moslavine Kutina, Hrvatski povijesni muzej (deplijan izložbe)
 • 1998. “Nastanak, struktura i perspektive razvoja heraldičke zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja”. U zborniku: “Naš Museum”, Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, str. 171-182.
 • 1998. “Oblici hrvatskoga državnog grba u vrijeme nacionalnog pokreta 1848/49. godine”. U katalogu: Godina 1848. u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, str. 62-67.
 • 1999. “Heraldička ostavština grofova Celjskih na području sjeverne Hrvatske”. U zborniku: Celjski grofje, stara tema — nova spoznanja, Celje: Pokrajinski muzej Celje; str. 201—212.
 • 1999. “Opis velikog državnog grba Austrijske Monarhije iz 1806. godine ilustriranog na zastavi kapetana Lazarića”. U katalogu: Zastava Kapetana Lazarića. Pazin: Muzej grada Pazina
 • 2000. “The Influence of Historical Context on the Development of Croatian State Heraldry 14th-_18th Century”. U zborniku: Généalogie & Héraldique, Besançon: Fédération
  Française de Généalogie; Pp 221-238
 • 2003. “Heraldika – zaboravljena grana povijesti”. Povijesni prilozi, br. 23/2002, Zagreb: Hrvatski institut za povijest; str. 205-209.
 • 2005. “Moslavački kraj u heraldičkom fundusu Hrvatskog povijesnog muzeja”. Zbornik
  Moslavine, VII-VIII/2004-05. Kutina: Muzej Moslavine u Kutini, str. 73-84.
 • 2005. “Mali krapinski grbovnik”. Monografija grada Krapine. Krapina: Skupština grada
  Krapine, str. 130-139.
 • 2005. “Heraldika – povijesna ili aktualna društvena činjenica?” Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora., br. 3.; Zagreb: HPZ, str. 4-6.
 • 2005. „Heraldički Zagreb kao potencijalna kulturno-turistička ponuda“. U zborniku:
  Autentičnost i memorijalna mjesta…. Kumrovec: Muzeji Hrvatskog Zagorja, Muzej „Staro selo“ Kumrovec; str. 146-159.
 • 2006. “Grbovi hrvatskog plemstva – činjenice kulturnog naslijeđa i identiteta”. Povijesni prilozi, br. 31. Zagreb, str. 87-100.
 • 2006. “Heraldička građa kao izvor za povijest žena”. Historijski zbornik, br. ??, Zagreb, str. 1-14.

Samostalne izložbe na temu heraldike:

 • Grbovi, grbovnice, rodoslovlja, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 25.I-1.V. 1996. (suradnica L. Prister, likovni postav B. Brajković)
 • Grbovi, grbovnice, rodoslovlja , “Podravka” Koprivnica, 10.V-10.VI. 1996.
  Čime cvjetaju grbovi? (didaktička izložba u okviru edukativnog muzejskog projekta “Cvijet”), Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 15. IV-15.V. 1997.
 • Grbovi, grbovnice, rodoslovlja iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzej Moslavine,
  Kutina, 13. V – 13. VI. 1997.

Suradnja na izložbama (prilozima iz heraldike):

 • Od svagdana do blagdana – Barok u Hrvatskoj. (1993). Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt. (Kataloške jedinice br: 54, 55, 56, 58, 161, 162, 163, 459, 460, 461.)
 • Ratkaji Velikotaborski u hrvatskoj povijesti i kulturi 1502-1793. (1993). Desinić–Zagreb: Društvo “Veliki Tabor”, HPM (Kataloške jedinice br. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 46, 123, 126-141)
 • Museum 1846-1996. (1996) Zagreb: Hrvatski povijesni muzej (Kataloške jedinice br: 142-163)
 • Slava saboru. (1997) Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 12, 59, 62, 68, 76, 86, 133, 134, 214)
 • Godina 1848. u Hrvatskoj. (1998). Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 30, 31, 130, 131, 186, 293)
 • Slike mira: Oživljena Hrvatska u doba Karlovačkog mira 1699. (1999). Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 169-171; 198-199; 264-267; 273-274; 297; 302; 308-312.)
 • Stoljeće promjena. (2000). Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 3, 7, 11, 12, 171, 270, 272, 284, 299, 304, 422-424, 495, 510, 596, 655)
 • Kolomanov put. (2003) Zagreb: HPM (Kataloške jedinice br: 90-95, 115-119)
 • Stalni postav Muzeja Hrvatskog Zagorja. (2003) Gornja Stubica: Muzej Hrvatskog Zagorja (Istraživanje i determinacija autentičnih baroknih primjeraka grbova obitelji predstavljenih na izložbi)
 • Život u palači. (2004). Zagreb: HPM (Izrada genealoških tabli za obitelji predstavljene na izložbi)

Sudjelovanje na kongresima:

 • 24th International Congress of Genealogy and Heraldry. Besançon, (Fédération Française de Généalogie), 2-7. V. 2000. Saopćenje na temu: “The Influence of Historical Context
  on the Development of Croatian State Heraldry 14th-18th Century”
 • 25th International Congress of Heraldry and Genealogy. Dublin, (The National Library of Ireland Genealogical Office), IX/2002. Saopćenje na temu: “Tradition and Modernity in Croatian 19th Century Heraldry”
 • Autentičnost i memorijalna mjesta: problemi, potencijali i izazovi. Stubičke Toplice, (Muzeji Hrvatskog Zagorja), VI/2003. Saopćenje na temu: “Heraldički Zagreb kao potencijalna
  kulturno-turistička ponuda”.
 • 26th International Congress of Heraldry and Genealogy. Brugge, IX/2004. Saopćenje na temu: “Preserving Heraldry: Experiences of the Croatian History Museum”
 • Drugi kongres hrvatskih povjesničara. Pula, (Nacionalni komitet za povijest – Sekcije za povijest žena), IX-X/2004. Saopćenje na temu: “Heraldika kao izvor za povijest žena”
 • Uloga hrvatskog plemstva u obrani nacionalne ideje i državnosti 1102-1918. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski plemićki zbor, 4. III. 2006. Izlaganje na temu: „Grbovi hrvatskog plemstva – činjenice kulturnog nasljeđa i čimbenici identiteta“
 • 27th International Congress of Heraldry and Genealogy. St. Andrews, 22-27. VIII/2006. Saopćenje na temu: “Modifications of Croatian State Heraldry During the 20th Century: Between Myth and Propaganda”

Updated: 04.11.2021. — 23:01