9. tribina HGZD-a, 29.3.2011. – Hrvoje Kekez

9. tribina HGZD, 29.03.2011. - Hrvoje Kekez

9. tribina HGZD-a, 29.03.2011. – Hrvoje Kekez

Naša deveta Tribina održana je u utorak, 29. ožujka 2011. u 18:30 sati u prostorijama Društva zagrebačke Klasične gimnazije (DZKG), Preradovićeva 44, 1. kat.

Gosp. Hrvoje Kekez, Odjel za srednjovjekovnu povijest, Hrvatski institut za povijest, nam je održao predavanje »Zelinski plemići i njihovi grbovi«.

Plemstvo zelinskog kraja zabilježeno je već u najstarijim srednjovjekovnim isprava iz XIII. stoljeća. Od ranog novoga vijeka javlja se i novo plemstvo kojemu plemićki status podjeljuju habsburški vladari. Grb je bio jedan od nositelja identiteta plemića ponaosob, plemićke obitelji, a isto tako i plemenitih općina. Podjeljujući grbovnice (litterae armales) vladar je pojedincima, obiteljima ili većem broju obitelji odjednom, dodjeljivao potvrdu o plemićkom statusu te pravima i obavezama koje iz njega proizlaze. Izlaganje prikazuje grbovnice i grbove plemstva zelinskoga kraja, usmjereno s jedne strane na heraldičku analizu grbovnica, tj. analizu boja i likova koji se nalaze na grbovima, da li grbovi poštuju heraldička pravila, analizu dijelova grba (plašt, kaciga, kruna, likovi na kacigi), a s druge na diplomatičku analizu, i to u prvom redu strukture latinskog teksta. Isto tako analiziraju se povodi dodjeljivanja grbova plemstvu i na koliko se osoba grbovnice odnose, te njihove odnose. Ukupno su predstavljena dvadeset i tri grba.