4. izborna skupština HGZD-a, 25.5.2010.

4. izborna skupština HGZD-a, 25.5.2010.

4. izborna skupština HGZD-a, 25.5.2010.

4. izborna skupština HGZD-a održana je 25. svibnja 2010. godine u prostorijama Društva zagrebačke klasične gimnazije (DZKG), s početkom u 18:30, u terminu naše 3. tribine. Na Skupštini je bilo prisutno dvadesetak članova i prijatelja Društva. Predsjednik HGZD-a podnio je godišnji izvještaj u kojem je prisutne podsjetio o postignućima i događanjima koje je organiziralo ili na kojima je sudjelovalo Društvo, od svojeg osnutka prije četiri godine do danas, s osobitim naglaskom na posljednjoj godini rada.

Ciljevi zacrtani u srednjoročnom planu rada na Osnivačkoj skupštini 2006., a to su učlanjenje u međunarodne heraldičke i veksilološke asocijacije te ostvarivanje suradnje sa srodnim društvima i institucijama u zemlji i inozemstvu postignuti su. Članovi Društva redovito sudjeluju na međunarodnim heraldičkim i veksilološkim kongresima. HGZD je ostvario određenu razinu priznanja u široj zajednici te među stručnjacima, naše web stranice te naš časopis spominju se ili su citirani u znanstvenim radovima, naše aktivnosti naišle su na financijsku potporu Ministarstva kulture i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba (iako sa žaljenjem, ove godine uslijed recesije ta potpora je izostala).

Članovi društva objavili su niz monografija, a samo u 2009. objavljene su tri monografije heraldičko-veksilološke tematike, dok se isti trend pojavljuje već i u 2010. godini. Usporedimo li zapravo tek sporadične publikacije tijekom XX. stoljeća, te primijetimo li značajan porast interesa među autorima, izdavačima i čitateljstvom za ove teme, smatramo da možemo s pravom zaključiti da djelatnost Društva pridonosi našim statutarnim ciljevima unaprjeđenja, popularizacije i očuvanja baštine u ovom segmentu.

Tijekom 2009. godine članovi Društva održali su desetak javnih predavanja u okviru raznih foruma, znanstvenih i kulturnih institucija u zemlji, a pokretanjem naše Tribine ove godine, smatramo da ćemo redovitom organizacijom predavanja i naših skupova dalje unaprijediti rad našeg Društva.

Časopis “Grb i zastava” do sada je naišao na odličan prijem i u zemlji i u inozemstvu. Dvojezičnost svih objavljenih tekstova u njemu direktno pridonosi popularizaciji hrvatske heraldičke i veksilološke baštine među inozemnih stručnjacima, ali i među potomcima Hrvata u inozemstvu. U dosadašnjih sedam brojeva tijekom 4 godine, svaki na 20 stranica, 25 autora iz 9 zemalja objavilo je 75 članaka, a časopis se dostavlja na stotinjak adresa u 30 zemalja.

Četverogodišnji mandat članovima upravljačkih tijela Društva – Predsjedništva i Suda časti – istekao je, te su na Skupštini održani izbori za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Prisutni članovi Društva jednoglasno su podržali prijedlog ponovnog izbora istih predstavnika.

Na kraju Skupštine, tajnica Društva održala je prikaz novog broja 7 časopisa “Grb i zastava” koji je na Skupštinu pristigao upravo iz tiskare.

4. izborna skupština HGZD-a, 25.5.2010. 4. izborna skupština HGZD-a, 25.5.2010. 4. izborna skupština HGZD-a, 25.5.2010.