29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010.

29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010.

29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010.

Nakon što je na prošlom Kongresu u Quebeku 2008. HGZD primljen u članstvo Međunarodne konfederacije za genealogiju i heraldiku (CIGH), na ovom Kongresu imali smo priliku pokazati da te ta odluka bila opravdana. Čak tri predavača iz Hrvatske među ukupno 55 predavača iz 20 zemalja pokazala su da međunarodni interes za hrvatsku heraldiku itekako postoji i da imamo mnoštvo toga za pokazati pa i podučiti naše uvažene inozemne kolege ponekim detaljima i konceptima koji su im do sada bili nepoznati.

Koliko smo mi imali prilike učiti vjerojatno nije ni potrebno naglašavati. Više o Kongresu čitajte u sljedećem broj “Grba i zastave”, a ovdje pogledajte nekoliko fotografija koje pokazuju atmosferu. Također, pogledajte web stranice Kongresa na www.congress2010.info.

29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010. 29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010. 29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010. 29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010. 29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010. 29. međunarodni heraldički i genealoški kongres Stuttgart, Njemačka, 2010.