Sudjelovanje na 25. međunarodnom veksilološkom kongresu, Rotterdam, 4.-10.8.2013.

25ICV Rotterdam 2013

25ICV Rotterdam 2013

25. međunarodni veksilološki kongres (25ICV) održan je od 4. do 10. kolovoza 2013. u Rotterdamu u Nizozemskoj. U ime HGZD sudjelovao je predsjednik Željko Heimer. U sklopu akademskog programa održao je predavanje “Svečane zastave hrvatskih
jedinica lokalne samouprave”, a sudjelovao je i u radu Opće skupštine Međunarodne federacije veksiloloških udruženja (FIAV), sastanku međunarodne udruge Flags of the World (FOTW) te ostalim aktivnostima tijekom Kongresa.