24. međunarodni veksilološki kongres, Washington, D.C., 2011.

24. međunarodni veksilološki kongres, Washington, D.C., 2011.

24. međunarodni veksilološki kongres, Washington, D.C., 2011.

Sudejlovali smo na 24. međunarodnom veksilološkom kongresu, kojeg su organizirali North American Vexillological Association i Chesapeake Bay Flag Association, od 1. do 5. kolovoza 2011., u Alexandriji, Virginia, u blizini Washingtona. Tijekom Kongresa, Međunarodna federacija veksiloloških udruga (FIAV) održala je svoju 22. sjednicu Opće skupštine. Kongres se održavao u veličanstvenom zdanju George Washington Masonic Memorial u Alexandriji.

Na kongresu su sudjelovali Jelena Borošak Marijanović s predavanjem “Sokol Flags: The Symbols of the Croatian Sokol Movement to 1914” i Željko Heimer “National Identity in the Political Party Flags in Croatia”.

Zbornik radova dostupan je u cjelosti na stranicama NAVA.

Tijekom skupa održan je i tradicionalnio sastanak predstavnika međunarodne veksilološke udruge FOTW, a mnogim delegatima na Kongresu vrhunac je vjerojatno bio posjet depoima i restauratorskoj radionici nacionalnog povijesnog muzeja u Washingtonu.

Vidi više na stranicama Kongresa.