21. godišnica web stranica »The FAME«

21 godina »The FAME«

21 godina »The FAME«

3. srpnja 2017. obilježena je 21. godišnjica web stranica »The Flags & Arms of the Modern Era«The FAME«) koje od 3. srpnja 1996. uređuje Željko Heimer. Stranice prikazuju crtežima i tekstualno zastave i grbove “suvremenog doba” (koje autor arbitrarno određuje okvirno od 1848. godine, što ne znači da se ne bavi i ponekim starijim primjercima) s područja današnje Hrvatske i susjednih današnjih i povijesnih država. Stranice se osobito detaljno bave municipalnim (pokrajinskim, regionalnim, županijskim, kantonalnim, gradskim, općinskim i sl.) zastavama Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine, kao i raznim oblicima pomorskih zastava (vojnim, administrativnim, jedriličarskim, parobrodarskim i sl.)

U posljednjim ažuriranjima osobit je trud proveden da se za prikazane municipalne zastave uključe detaljni citati iz relevantnih zakonskih i podzakonskih akata jedinica lokalne samouprave, a stranice su dopunjene i detaljim prikazom sveučilišnih zastava i “grbova”, a započet je i prikaz grbova crkvenih pokrajina i velikodostojnika u Hrvatskoj. Dopunjeni su i mnogi drugi podaci.

The FAME home page

The FAME home page

Stranice su dostupne paralelno na hrvatskom i engleskom jeziku, a s više od 2600 natuknica ilustriranih s gotovo 5000 uglavnom autorovih crteža predstavljaju značajan autoritet u veksilološkoj i heraldičkoj zajednici, a kao vrijednu mrežnu publikaciju arhivira ih i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, dok ih stranice Wikipedije koriste kao relevantan izvor.