16. tribina HGZD-a, 19.6.2012. – Tomislav Galović

16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012.

16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012.

Šesnaesta tribina HGZD-a održana je 19. lipnja 2012. godine u prostorijama Društva zagrebačke klasične gimnazije (DZKG). Dr. sc. Tomislav Galović, viši asistent na Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje pod naslovom “Hrvatski heraldički zbornici” predstavljajući bogatstvo hrvatske heraldičke baštine sačuvano u rukopisnim i tiskanim zbirkama grbova koje su nastajale od srednjeg vijeka do suvremenog doba u svim dijelovima Hrvatske.

U predavanju je poseban naglasak stavljen na rukopisne grbovnike kao što su Zbornik grbova kraljevina i odličnih obitelji Ilirskoga carstva – poznat kao Ohmučevićev grbovnik (koji nije sačuvan u originalu), odnosno njegove kasnije prijepise: Kor(j)enić-Neorićev grbovnik, Fojnički grbovnik, Sarakin grbovnik i drugi. Niz naših gradova ima svoje grbovnike od kojih izdvajamo Splitski grbovnik, Trogirski grbovnik, Riječki grbovnik i dr. U drugoj polovici 19. st. važan je grbovnik I. Kukuljevića Sakcinskog Gerbovi porodicah hervatskih (I-II). Od tiskanih zbornika predstavljeno je djelo M. Orbinija Il Regno de gli Slavi, P. Rittera Vitezovića Stemmatographia, I. Bojničića Kninskog Der Adel von Kroatien und Slavonien, E. Laszowskog Grbovi Jugoslavije, V. Antuna Duišina Heraldički zbornik. Zbornik plemstva u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Dubrovniku, Kotoru i Vojvodini. Također je bilo riječi i o suvremenim heraldičkim izdanjima kao što je Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola E. Ljubovića, Paški grbovnik M. Granića i dr.


U sklopu Tribine održana je i izvještajna godišnja Skupština HGZD-a, na kojoj je predsjednik Heimer podnio članstvu godišnji izvještaj o radu.
16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012. 16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012. 16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012. 16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012. 16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012. 16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012. 16. tribina HGZD-a, Tomislav Galović, 19.6.2012.