12. redovita izvještajna Skupština HGZD-a

Nakon predavanja iz ciklusa Hrvatski simbolički identitet Prof. Dr. Skoke, u Centru za kulturu Trešnjevka, 30. svibnja 2019. održana je Dvanaestu redovitu izvještajnu godišnju Skupština HGZD-a, sazvana na temelju stavka 3. članka 16. i stavka 5. članka 17. Statuta HGZD-a,

Uz poziv na godišnju Skupštinu HGZD-a izrađeni je materijali u obliku Info-Biltena Skupštine HGZD-a – Izvanrednog broja 5.00 časopisa Grb i zastava (GiZ IB 5.00), glasnika HGZD-a, kojima je članovima dostavljen prijedlog teksta zapisnika, godišnjeg i financijskog izvještaja za 2018. godinu, privremenog financijskog izvještaja za tekuću godinu, plana rada za 2019.

Prihvaćen je Dnevni red na prijedlog Predsjednika>

  1. Izbor zapisničara
  2. Prihvaćanje dnevnog reda
  3. Godišnji izvještaj HGZD-a za 2018.
  4. Financijski izvještaj za 2018. i privremeni za 2019.
  5. Plan rada HGZD-a za 2019.
  6. Razno

Za zapisničara javio se mr. sc. Mirko Marijan, što je jednoglasno prihvaćeno, te je jednosglavno usvojen dnevni red.

Predsjednik je nazočnima izložio, a Skupština je jednoglasno većinom glasova prihvatila pojedinačno Godišnji izvještaj o radu HGZD-a za 2018. godinu, Financijski izvještaj HGZD-a za 2018. godinu i Plana rada HGZD-a za 2019. godinu. Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Dopunjen Info-Bilten Skupštine HGZD-a s radnim materijalima skupštine čini dio dokumentacije za registraciju udruge, a dostavljen je i članovima HGZD-a elektroničkom poštom.