11. redovita izborna godišnja Skupština HGZD-a

HGZD

Predsjednik HGZD-a sazvao je 9. lipnja 2018. elektronsku sjednicu 11. redovite izborne godišnje Skupštine HGZD-a dostavom poziva i materijala članovima Društva (koji su uplatili članarinu ta tekuću godinu, ili barem jednu od prethodne dvije), a Skupština je zasjedala do 24:00 sata 16. lipnja 2018., koji je ujedno i efektivni datum Skupštine. Od 33 člana koji su s efektivnim danom Skupštine ostvarili pravo glasa, u radu Skupštine sudjelovalo je 20 članova (56%), koji su jednoglasno donijeli odluke natpolovičnom većinom.

Tako je prihvaćen Godišnji izvještaj o radu HGZD-a za 2017., Financijski izvještaj HGZD-a za 2017., Plana rada HGZD-a za 2019., Strateški plan HGZD-a 2019. – 2024. te su jednoglasno
izabrani članovi Predsjedništva i Suda časti u istom sastavu kao i u prethodnom mandatu.

Usvojene dokumente vidi u odjeljku Dokumenti.